Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
° Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 2020 r.
- 2019 r.
- 2018 r.
- 2017 r
- 2016 r
- 2015 r
- 2014 r
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r
- 2009 r
- 2008 r
° Plany zagospodarowania przestrzennego
° Projekty planów miejscowych
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne > Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego > 2014 r strona główna 

2014 r
 

Decyzja Nr 235/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 14:37:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 181/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-29 15:03:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 150/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-05 12:55:04 Informację zaktualizowano 2014-08-21 09:11:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 143/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 142/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-21 09:09:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 127/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 126/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-18 12:28:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja Nr 114/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 113/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-16 16:58:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 89/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-29 17:12:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja Nr 101/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 97/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 12:55:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 73/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 72/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-30 13:48:12 Informację zaktualizowano 2014-04-30 13:48:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-30 13:48:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 51/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-18 09:58:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 50/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-20 14:15:42 Informację zaktualizowano 2014-03-20 14:18:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 18/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 13:58:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja Nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 14:48:56 Informację zaktualizowano 2014-02-12 13:58:15, wprowadzający: Danuta Mysiorska

Zobacz:
 2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r .  2016 r .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r .  2009 r .  2008 r . 
wersja do druku