Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
° Wyniki przetargu
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Wyniki przetargu > 2014 r. strona główna 

2014 r.
 

GOPS 3410/4/2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „"Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 14:31:36 Informację zaktualizowano 2014-12-22 14:33:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.37.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 14:54:57 Informację zaktualizowano 2014-12-11 14:57:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.36.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 12:04:36 Informację zaktualizowano 2014-12-10 12:04:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.31.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 11:47:14 Informację zaktualizowano 2014-12-05 11:48:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.28.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów poprzez wykonanie nakładek asfaltowych.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 11:26:23 Informację zaktualizowano 2014-09-26 11:28:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.22.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem, usługa dostępu do sieci Internetu oraz przeszkolenie Beneficjentów ostatecznych i opiekunów w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-09 12:04:14, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.21.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg lokalnych: ul. Królowej Marysieńki we wsi Sade Budy Gmina Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-20 11:45:35 Informację zaktualizowano 2014-08-20 11:48:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.18.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine i Stare Budy na odcinku od km 0+875 do km 2+ 000,55.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-29 15:20:24 Informację zaktualizowano 2014-07-29 15:20:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.17.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie modernizacji budynku Urzędu Gminy ul. Warszawska 33 w m. Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-17 11:42:18 Informację zaktualizowano 2014-07-17 11:43:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.16.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-01 13:52:08, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.15.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie modernizacji budynku komunalnego ul. Warszawska 35 w m. Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-27 13:44:50 Informację zaktualizowano 2014-06-27 13:46:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.14.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Nadbudowa i rozbudowa południowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-23 17:53:51 Informację zaktualizowano 2014-06-23 17:54:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.12.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Utrzymanie dróg na terenie Gminy Jaktorów poprzez wypełnienie wybojów w nawierzchni dróg gruntowych gruzem betonowym i destruktem asfaltowym.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-17 12:44:23 Informację zaktualizowano 2014-06-17 12:45:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.7.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg lokalnych : ul. Moniuszki i ul. Niepodległości w m. Międzyborów Gmina Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 12:35:22 Informację zaktualizowano 2014-05-28 12:36:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.6.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów poprzez wykonanie nakładek asfaltowych.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 12:52:20 Informację zaktualizowano 2014-05-07 13:46:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.3.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa 1,76 km ulicy Parkowej w Jaktorowie.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-12 15:45:55 Informację zaktualizowano 2014-05-07 13:38:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZSP.SP.321.2014

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w roku 2014 w okresie od dnia 03.03.2014r. do dnia 31.12.2014r., w dniach, w których pracuje Przedszkole.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 12:14:26 Informację zaktualizowano 2014-05-07 13:45:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZS-P.SP.321.2014

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2014 w okresie od dnia 03.03.2014r. do dnia 31.12.2014r., w dniach, w których pracuje Przedszkole.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 12:04:41 Informację zaktualizowano 2014-05-07 13:45:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.4.2014

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2014.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 15:22:32 Informację zaktualizowano 2014-05-07 13:45:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.40.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowę boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach Gmina Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 14:39:05 Informację zaktualizowano 2014-05-07 13:46:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.39.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie Gmina Jaktorów”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 14:12:42 Informację zaktualizowano 2014-05-07 13:45:38, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku