Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
° Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
° Plany zagospodarowania przestrzennego
° Projekty planów miejscowych
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne > Plany zagospodarowania przestrzennego strona główna 

Plany zagospodarowania przestrzennego
 

Uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 16:05:41, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Gmina Jaktorów - pokrycie planami miejscowymi - mapa - stan na 16.06.2020 r.

Mapa

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:16:55, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia


Uzasadnienie


Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 17:35:01 Informację zaktualizowano 2020-05-05 17:35:27, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XVIII/124/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów


Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 16:14:10 Informację zaktualizowano 2020-04-21 16:15:12, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów


Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 16:09:01 Informację zaktualizowano 2020-04-21 16:12:13, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr LIX/451/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-08 14:46:22 Informację zaktualizowano 2021-01-08 14:51:11, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Gmina Jaktorów - pokrycie planami miejscowymi - mapa - stan na 2018-08-09

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-15 09:01:42 Informację zaktualizowano 2020-04-21 16:08:51, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XLIX/374/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/351/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 13:48:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVII/351/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLI/314/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Złączniki

Uchwała Nr XLI/313/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLI/311/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 13:44:33 Informację zaktualizowano 2018-02-28 13:25:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LIX/303/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załącznik do uchwały nr LIX/303/2014

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-05 16:43:46 Informację zaktualizowano 2018-02-13 16:03:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr L/258/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia28 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki do uchwały nr XL/258/2013

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 14:54:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XL/216/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Załączniki do uchwały nr XL/216/2013

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 14:51:47 Informację zaktualizowano 2014-04-29 14:52:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr IX/48/2011 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Międzyborów

Uchwała nr LIV/322/2010 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 05.10.2005r.- fragment wsi Grady (dz. nr ewid. 53)

Uchwała nr XLII/260/2009 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 05.10.2005r. - fragment wsi Grądy

Uchwała nr XXXIV/212/2009 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XL/226/2002 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27.06.2002r. - fragment wsi Budy Michałowskie (dz. nr ewid. 419)

Uchwała nr XVI/110/2008 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Sade Budy

Uchwała nr XII/77/2007 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla wsi Budy-Grzybek

Uchwała nr IV/23/2007 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla wsi Jaktorów-Kolonia

Uchwała nr LI/375/2006 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla wsi Bieganów w granicach administracyjnych , z wyłączeniem terenów objętych granicami miejscowego planu zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/118/2003 Rady Gminy

Uchwała nr LI/374/2006 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Sade Budy

Uchwała nr XLVII/341/2006 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla wsi Henryszew

Uchwała nr XLVI/335/2006 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Chylice-Kolonia

Uchwała nr XXXIX/285/2005 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla wsi Grądy

Uchwała nr XXXVI/263/2005 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla wsi Mariampol

Uchwała nr XXXVI/262/2005 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Jaktorów

Uchwała nr XXXV/254/2005 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Stare Budy

Uchwała nr XXX/204/2004 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Międzyboróww

Uchwała nr XXVIII/185/2004 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Chylice

Uchwała nr XXVIII/184/2004 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia (teren ograniczony ul. Skokowskiego, CMK i ul. Wysockiego)

Uchwała nr XXII/142/2004 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Międzyborów

Uchwała nr XIX/126/2003 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Chylice

Uchwała nr XVIII/118/2003 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Bieganów

Uchwała nr XVI/104/2003 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Sade Budy

Uchwała nr XV/97/2003 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Budy-Grzybek, Chylice, Jaktorów-Kolonia, Międzyboróww, Sade Budy, Stare Budy

Uchwała nr XII/82/2003 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Jaktorów, Budy-Grzybek

Uchwała nr XII/81/2003 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Chylice

Uchwała nr XII/80/2003 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Stare Budy

Uchwała nr XII/79/2003 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Budy Grzybek, Stare Budy, Mariampol

Uchwała nr VI/23/2003 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Międzyboróww, Grabnik

Uchwała nr XLIII/244/2002 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Stare Budy

Uchwała nr XLII/236/2002 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi gStare Budy, Sade Budy, Budy-Grzybek, Jaktorów-Kolonia, Międzyboróww, Budy Zosine

Uchwała nr XL/226/2002 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Stare Budy, Budy Michałowskie, Chylice

Uchwała Nr XXX/153/2001 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z elementami strategii rozwoju Gminy Jaktorów

Uchwała nr XXIII/120/2000 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Międzyboróww, Sade Budy, Henryszew, Jaktorów-Kolonia, Budy Grzybek, Stare Budy

Uchwała nr XVIII/103/2000 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Chylice

Uchwała nr XXIX/173/98 - Zmiana miejscowego plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów oraz zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego osiedla we wsi Sade Budy gm. Jaktor

Uchwała nr XXII/131/97 - Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego osiedla

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 14:00:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku