Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ponowne głosowanie zarządzone na dzień 12 lipca 2020 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
° Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaktorów 2017 r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaktorów 2016 r.
° Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
° Referendum Ogólnokrajowe 2015
° Wybory Ławników Sądowych 2015
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Referendum Gminne 2014
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory Ławników Sądowych 2011
° Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 r.
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Prezydenckie 2010
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY I REFERENDA > Wybory Samorządowe 2014 strona główna 

Wybory Samorządowe 2014
 

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie - Radni Gminy Jaktorów wybrani w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie o wynikach głosowania w wyborach do Rady Gminy Jaktorów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie o ilości głosów oddanych na kandydatów na Wójta Gminy Jaktorów w wyborach wójta w dniu 16 listopada 2014r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-17 11:10:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Obwodowe Komisje Wyborcze informują się, że w dniu wyborów tj. 16 listopada 2014 roku rozpoczynają pracę w lokalach wyborczych od godziny 6.00. 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-10 14:40:13 Informację zaktualizowano 2014-11-10 14:45:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 27 października 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Jaktorów w okręgu wyborczym nr 11

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 27 października 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Jaktorów w okręgu wyborczym nr 12

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 27 października 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Jaktorów w okręgu wyborczym nr 13

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jaktorów

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Jaktorów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrz

Wykaz zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 21 października 2014r. dot. publicznego losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 20 października 2014r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów do Rady Gminy Jaktorów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 8 października 2014r. dot. przedłużenia terminu dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 23 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 września 2014r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach Wójta oraz Rady Gminy J

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-05 13:25:11, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku