Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ponowne głosowanie zarządzone na dzień 12 lipca 2020 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
° Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaktorów 2017 r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaktorów 2016 r.
° Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
° Referendum Ogólnokrajowe 2015
° Wybory Ławników Sądowych 2015
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Referendum Gminne 2014
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory Ławników Sądowych 2011
° Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 r.
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Prezydenckie 2010
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY I REFERENDA > Referendum Gminne 2014 strona główna 

Referendum Gminne 2014
 

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych na przeprowadzone w dniu 16.11.2014r referendum gminne w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 13:30:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
WYNIK REFERENDUM 

Wynik Referendum w sprawie referendum gminnego w sprawie budowy oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-17 13:32:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wójt Gminy w Jaktorowie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jaktorów zaprasza Mieszkańców na spotkanie w sprawie referendum gminnego w sprawie budowy oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jaktorów:

  • 4 listopada 2014 roku do OSP Jaktorów na godz. 18.00

  • 5 listopada 2014 roku do OSP Międzyborów na godz. 18.00

Uzasadnienie

Gmina Jaktorów wspólnie z Miastem Żyrardów zrealizowała projekt „Gospodarka wodnościekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”, który był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W Gminie Jaktorów w ramach projektu została wybudowana kanalizacja sanitarna. Ścieki z terenu gminy odprowadzane są do oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z 0.0., której udziałowcem mniejszościowym jest Gmina Jaktorów. Przedsiębiorstwo zarządza i eksploatuje również sieć kanalizacji w gminie Jaktorów.

PGK „Żyrardów” Sp. z 0.0. działając jako spółka Miasta Żyrardów generuje wysokie koszty pośrednie, które mają niebagatelne znaczenie przy ustalaniu taryfy za ścieki dla mieszkańców naszej gminy.

W dalszych latach można się spodziewać presji cenowej na Gminę Jaktorów.

Jedynym rozwiązaniem powstrzymania wzrostu cen za Ścieki, a być może nawet ich obniżenia jest budowa własnej, gminnej oczyszczalni ścieków i uniezależnienie się od spółki PGK „Zyrardów”.

Ważne jest aby wspólnie z mieszkańcami podjąć decyzję w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków, która to inwestycja w przyszłości powinna wpłynąć na obniżenie taryfy za ścieki dla mieszkańców Gminy Jaktorów.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Jaktorów podjęła inicjatywę o przeprowadzeniu referendum w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków.

Głosowanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2014 r. od godziny 7.00 do 21.00.

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum będą zlokalizowane w tych samych budynkach co obwodowe komisje do głosowania w wyborach samorządowych, referendum odbędzie się tego samego dnia co wybory samorządowe.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 12:42:19 Informację zaktualizowano 2014-10-30 13:07:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Protokół Ustalenia Wyniku Referendum Gminnego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-16 23:41:15, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Skład osobowy Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum zarządzonym na dzień 16 listopada 2014r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-07 11:17:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji ds. Referendum w Jaktorowie z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum gminnego w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków zarządzonym na dzień 16 listopada 2014r.

Uchwała Nr LXIII/340/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 12:12:44, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LXII/336/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-15 11:56:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku