Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2015 r. strona główna 

2015 r.
 

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załącznik i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-08 15:32:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załącznik i uzasadnienie

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załącznik i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 14:46:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2016.

Załączniki

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-05 12:24:15 Informację zaktualizowano 2015-12-05 12:24:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

Załącznik Nr 1 - Roczny program współpracy

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza zgłaszania opinii

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-29 15:30:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 15:08:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

Załącznik Nr 1 - Roczny program współpracy

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza zgłaszania opinii

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-23 08:52:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 15:10:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 16:49:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 15:12:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 października 2015 roku. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 10:10:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 września 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 15:13:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 7 września 2015r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-28 14:39:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 12:01:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2015r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-07 09:52:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 10:07:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 08:02:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 13:19:01 Informację zaktualizowano 2015-09-21 13:22:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 13:22:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-19 12:29:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 maja 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 13:14:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 13:30:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 kwietnia 2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-29 12:57:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-28 14:38:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-09 09:14:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 13:12:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 14:39:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2015r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 09:30:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 lutego 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-24 08:56:13 Informację zaktualizowano 2015-04-30 09:30:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez Gminę Jaktorów publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 12:12:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 14:46:31, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 13:30:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2016

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-28 14:34:32 Informację zaktualizowano 2015-10-29 13:01:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 15:01:40 Informację zaktualizowano 2015-01-08 10:11:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2015. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 09:29:26 Informację zaktualizowano 2015-01-08 09:29:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 09:20:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2015r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2015.

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 02 stycznia 2015r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2015.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 11:07:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku