Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
- 2021 r.
- 2020 r
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r
- 2016 r. / 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o przetargu > 2016 r. / 2015 r. strona główna 

2016 r. / 2015 r.
 

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZS-P.SP.321.5.2016


Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w 2017 roku, w dniach w których pracuje przedszkole.


Ogłosznie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 11:23:09 Informację zaktualizowano 2016-12-15 11:26:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZSP.SP.321.5.2016


Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2017 roku.


Ogłosznie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 11:22:00 Informację zaktualizowano 2016-12-15 11:36:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS/3410/1/2016


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 10:51:45 Informację zaktualizowano 2016-12-08 10:52:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.12.2016


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-07 14:15:35 Informację zaktualizowano 2016-12-07 14:38:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
Zapytanie ofertowe ROŚ.614.66.2016  
Gmina Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, zaprasza do złożenia oferty na: „Przyjęcie przez schronisko bezdomnych psów z terenu Gminy Jaktorów w 2017 roku

Treść zapytania

Załącznik do zapytania ofertowego – formularz oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 14:32:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Gmina Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, zaprasza do złożenia oferty na: „Przyjecie przez schronisko bezdomnych psów z terenu Gminy Jaktorów.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 14:05:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
Zapytanie ofertowe ROŚ.2630.8.2016 
Gmina Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów w 2017 r.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór oświadczeń

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-10 09:23:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zapytanie Ofertowe ZSP.SP.321.4.2016Zakup i dostawa nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)
do bibliotek szkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.


Treść zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-03 12:08:23 Informację zaktualizowano 2016-11-03 12:10:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zapytanie Ofertowe ZS-P.SP.321.3.2016


Zakup i dostawa nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.


Treść zapytania

Odpowiedź na zapytanie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-03 12:04:08 Informację zaktualizowano 2016-11-03 12:06:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.11.2016


Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych w miejscowościach: Budy Michałowskie, Stare Budy, Budy Zosine, Budy Grzybek, Chyliczki, Chylice, Mariampol, Bieganów, Międzyborów, Sade Budy, Jaktorów-Kolonia, Henryszew, Jaktorów, Chylice-Kolonia.


Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-23 11:21:17 Informację zaktualizowano 2016-09-23 12:08:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.10.2016Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych w miejscowościach: Budy Michałowskie, Stare Budy, Budy Zosine, Budy Grzybek, Chyliczki, Chylice, Mariampol, Bieganów, Międzyborów, Sade Budy, Jaktorów-Kolonia, Henryszew, Jaktorów, Chylice-Kolonia.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do siwz 2

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-02 14:25:27 Informację zaktualizowano 2016-09-02 14:25:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.9.2016Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi: Chylice – Kolonia, Jaktorów – Kolonia, Stare Budy, Budy – Grzybek, Jaktorów, Henryszew, Międzyborów, Bieganów, Stare Budy, Sade Budy, polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 13:51:36 Informację zaktualizowano 2016-07-06 13:51:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2016Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów.


Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zapytania do siwz

Odpowiedzi na zapytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 12:41:39 Informację zaktualizowano 2016-07-05 12:41:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2016


Dostawa kompletów wodomierzowych, terminali odczytowych oraz oprogramowania do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów”.

Ogłosznie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 16:11:57 Informację zaktualizowano 2016-05-30 16:12:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.5.2016Modernizacja budynku komunalnego w Budach Michałowskich.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 11:36:12 Informację zaktualizowano 2016-05-23 11:37:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2016Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi: Chylice, Henryszew, Bieganów polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-17 14:22:09 Informację zaktualizowano 2016-05-17 14:36:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2016 
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa Zadania:

Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Polskiego Związku Ludowego w m. Chylice i Chylice – Kolonia.

Zadanie nr 2: Przebudowa ul. 1- Maja oraz 3-Maja w m. Chylice – Kolonia.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłosznie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/3

Odpowiedzi na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-07 13:11:43 Informację zaktualizowano 2016-04-07 14:10:58, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2016

Rozbudowa i nadbudowa Przedszkola przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przedłużenie terminu składania oferty

Ogłosznie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/4

Odpowiedzi na zapytania do siwz

Załączniki do odpowiedzi na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-29 14:32:14 Informację zaktualizowano 2016-01-29 16:38:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2016

„II etap - Rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew, Grądy, na terenie Gminy Jaktorów”.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/5

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/5

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/5

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/5

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 5/5

Odpowiedzi na zapytania do siwz

Odpowiedzi na zapytania do siwz 2

Załączniki do odpowiedzi na zapytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 19:42:38 Informację zaktualizowano 2016-01-04 22:18:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2016 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Modyfikacja SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 17:36:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2016 w dniach, w których pracuje Przedszkole.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Modyfikacja SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 17:35:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.11.2015Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.

Ogłosznie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-27 15:06:44 Informację zaktualizowano 2015-11-27 15:07:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS/3410/1/2015


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-25 14:51:01 Informację zaktualizowano 2015-11-25 14:51:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.10.2015Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 2

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 14:13:16 Informację zaktualizowano 2015-11-24 14:14:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Zapytanie ofertowe ID.041.2.1.2011/2015

Gmina Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w ramach realizacji projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Treść zapytania ofertowego

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 14:45:01 Informację zaktualizowano 2015-10-07 14:55:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZAPYTANIE OFERTOWE ID. 7013.24.2015


Dot. wykonania: dostawy, której wartość nie przekracza wartości 30 000 EURO - art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984,1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423).


Zamawiający: Gmina Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, zaprasza do złożenia oferty na dostawę pn. Modernizacja sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do realizacji celów projektu (wymiana akcesoriów, aktualizacja oprogramowania) w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”

Treść zapytania ofertowego

Załączniki do zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 16:50:10 Informację zaktualizowano 2015-09-23 16:52:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSP.SP.321.2015 
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów

Ogłosznie o przetargu

Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 18:09:27 Informację zaktualizowano 2015-09-15 18:11:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSP.321.2015 
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów

Ogłosznie o przetargu

Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-07 11:17:24 Informację zaktualizowano 2015-09-07 11:18:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2015


Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi: Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy, Jaktorów – Kolonia, Chylice-Kolonia, Chylice, Budy-Grzybek polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.

Ogłosznie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Modyfikacja w zakresie Załącznika nr 10 do SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 10 do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 14:16:28 Informację zaktualizowano 2015-07-31 14:16:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  ID.041.2.1.2011/2015

Gmina Jaktorów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984,1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423) tj. bez stosowania przepisów ww. ustawy na zadanie pod nazwą: „Organizacja spotkania informacyjnego monitorującego realizację projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów"

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-20 17:39:15 Informację zaktualizowano 2015-07-20 17:41:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2015Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-25 14:55:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.5.2015Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie.

Ogłosznie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do 1 części zamówienia

Załączniki do 2 części zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 14:39:25 Informację zaktualizowano 2015-06-18 14:40:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2015Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie.

Ogłosznie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do siwz część 1

Załączniki do siwz część 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wszystkich uczestników postępowania

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ceny dla części I zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 15:57:10 Informację zaktualizowano 2015-05-28 15:57:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2015

Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi: Budy – Grzybek, Chylice, Jaktorów, Chyliczki, Międzyborów, Bieganów, Grądy polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.

Ogłosznie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 2

Przedmiary robót w arkuszach kalkulacyjnych

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 12:04:43 Informację zaktualizowano 2015-04-29 15:56:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2015

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o przetargu

Publikacja suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-07 14:27:59 Informację zaktualizowano 2015-04-30 10:46:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2015 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 19:28:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2015 w dniach, w których pracuje Przedszkole.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 19:25:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2015Rozbudowa ul. Partyzantów wraz z przebudową wlotów dróg poprzecznych oraz przebudową istniejącej sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej we wsi Międzyborów Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

Zmodyfikowane załączniki do Siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 15:27:52 Informację zaktualizowano 2015-01-12 15:28:49, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku