Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2023 r
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2015 r. strona główna 

2015 r.
 

Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XV/112/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 roku

Załączniki

Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-08 15:36:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załącznik i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 12:50:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r   w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jaktorów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice - Kolonia, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 roku. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na lata 2016-2020

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 10:23:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na lata 2016-2020

Załącznik

UCHWAŁA XV/104/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2016

Załącznik

Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Załączniki

Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalno

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 10:29:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gmi

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-30 09:27:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XV/99/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 10:27:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jaktorów na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 08:55:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 13:45:40 Informację zaktualizowano 2016-01-07 13:45:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 08:54:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XIV/92/2015 RADY GMINY W JAKTOROWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-04 14:59:58 Informację zaktualizowano 2015-12-30 09:26:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Załączniki

Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ja

Załączniki

Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 08:39:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. w sprawie wyboru ławników.

Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 roku. w sprawie nadania nazw drogom

Załączniki

Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załączniki

Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 w sprawie nadania nazwy drodze

Załączniki

Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załączniki

Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załączniki

Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załączniki

Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-23 13:39:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwła Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015.

Załączniki

Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 10:52:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 roku. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie powołania doraźnej komisji.

Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta

Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-23 13:37:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 sierpnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 14:44:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jaktorów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Uchylenie Uchwały Nr X/71/2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-28 13:21:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie powołania doraźnej komisji.

Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-08 10:41:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-19 10:06:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 12:48:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-23 10:06:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VIII / 64 /2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-06 14:39:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 roku. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody

Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów.

Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 22 czerwca 2015 roku. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych

Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 22 czerwca 2015 roku. W sprawie: wdrożenia Gminnego programu wspierania rodziny, na lata 2015- 2017.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 12:44:13 Informację zaktualizowano 2015-07-01 12:48:17, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie powołania doraźnej komisji.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-13 11:58:37 Informację zaktualizowano 2015-05-13 15:12:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 maja 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 13:56:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji.

Uchylenie w części § 1 w zakresie punktu 5-11 Uchwały Nr VI/51/2015.

Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta.

Uchylenie Uchwały Nr VI/50/2015

Uchwała Nr VI / 49 /2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

Uchwała Nr VI/ 48 /2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXII/335/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta

Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 10:18:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie funduszu sołeckiego.

Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2015 rok.

Załącznik

Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych.

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-20 14:09:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 12:49:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specja

Załączniki

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 17:32:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku