Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r
- 2014 r
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Unieważnienie przetargu > 2015 r strona główna 

2015 r
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ZSP.SP.321.2015 - na wynajem lokalu użytkowego Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 08:44:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ZSP.SP.321.2015 - na wynajem lokalu użytkowego Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 17:43:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UNIEWAŻNIENIE DLA III i IV CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - ID.271.6.2015 - Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-11 15:00:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.4.2015 - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie dla I i II części zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 15:06:08, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku