Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2016 r. strona główna 

2016 r.
 

Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 grudnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 15:01:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Jaktorów Nr 35/2016 z dnia 10 sierpnia 2016. na podstawie § 3 ust.4.Regulaminu samorządowych stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznania wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 09:21:23 Informację zaktualizowano 2016-12-21 09:22:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 15:01:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 46/2016 z dnia 16.11.2016 Wójta Gminy Jaktorów w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Jaktorów i jej jednostkach i zakładach budżetowych

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 12:14:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Gminnej w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 08:19:11, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2017.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 16:05:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 13:00:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-26 15:45:31, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów: w sprawie Statutów Sołectw

Załącznik Nr 1 - Projekt Uchwały w sprawie Statutów Sołectw Gminy Jaktorów z zał. /zip/

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania opinii

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-05 14:31:48, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 sierpnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-29 11:58:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 35A/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-06 12:06:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2016 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-23 13:44:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2016r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2016r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 12:54:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2016r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządow

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-15 09:28:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 15:24:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru uczestników i partnerów w celu realizacji projektu w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Odnawia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-08 17:16:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 lipca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 15:08:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Karty Audytu Wewnętrznego”, „Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego” oraz „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego” w Urzędzie Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-01 10:35:55, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 09:41:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 09:03:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru do projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii planowanych do realizacji przez Gminę Jaktorów w ramach działania 4.1

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-07 13:03:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 maja 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 15:12:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych występujących w gminie Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 12:37:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2016r w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-17 12:29:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2016r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 12:35:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015 roku. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-21 17:04:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 lutego 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 13:54:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 11a/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-22 10:37:43 Informację zaktualizowano 2016-06-22 10:39:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Jaktorów.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-23 08:21:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 13:21:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Załącznik Nr 1 - PROJEKT Programu

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza zgłaszania opinii

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-01 12:20:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 12:33:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli i szkół

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-21 17:09:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 4 /2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ustalony i zapisany jako plan pracy na rok 2016

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-22 11:01:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 14:45:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 stycznia 2016r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2016.

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 04 stycznia 2016r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2016.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-25 12:51:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku