Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2023 r
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2016 r. strona główna 

2016 r.
 

Uchwała Nr XXVIII/222/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 10:14:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXVIII/220/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XXVIII/219/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XXVIII/218/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Uchwała Nr XXVIII/217/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016r   w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załączniki

Uchwała XXVIII/216/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2017

Uchwała Nr XXVIII/215/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ...

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 14:55:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXVII/214/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XXVII/213/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 14:28:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXVI/211/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 14:53:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXVI/209/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXVI/208/2016 RADY GMINY W JAKTOROWIE z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.

Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XXVI/206/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez inne niż

Załączniki

Uchwała Nr XXVI/205/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-29 13:56:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 15:07:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016r w sprawie: emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XXV/201/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XIX/161/2016r Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2016r

Uchwała Nr XXV/200/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/146/2016r Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-21 11:58:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXV/199/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/198/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/196/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/195/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/194/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/193/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 09:25:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXV/192/2016 z dnia 17 października 2016 r. Rady Gminy Jaktorów w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXV/191/2016 z dnia 17 października 2016 r. Rady Gminy Jaktorów w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.

Załączniki

Uchwała Nr XXV/189/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Żyrardów

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-21 11:55:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 września 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-29 12:01:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 siserpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/150/2016 z dnia 10 maja 2016 r.

Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-10 10:18:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXI/176/2016 RADY GMIN Y JAKTORÓW z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie oświadczenia Rady Gminy Jaktorów dotyczącego: Informacji prasowej Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew zamieszczonej dnia 3 sierpnia

Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec planów przeprowadzenia linii wysokiego napięcia 400 kV przez teren gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-05 12:26:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XX/174/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Uchwała Nr XX/173/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała Nr XX/172/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015- 2020 dla Gminy Jaktorów

Załącznik

Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Żyrardów

Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 .r Nr XX/165/2016

Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 09:15:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Gminy Jaktorów dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 09:57:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2016r   w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załącznik

Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:02:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy parkingów Park&Ride

Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonal

Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu

Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-17 12:17:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-18 16:26:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVII/147/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XVII/146/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r   w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-23 12:19:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVII/145/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XVII/144/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 16:34:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2016 rok.

Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jaktorów na lata 2016-2019

Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 rokuw sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-23 10:53:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Jaktorów jest organem prowadzącym

Załączniki

Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016 - 2032”

Załącznik

Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-01 12:46:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załaczniki

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 15:48:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku