Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
° Wyniki przetargu
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Wyniki przetargu > 2016 r. strona główna 

2016 r.
 

ZSP.SP.321.5.2016


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie informuje, że w Zamówieniu udzielonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 tj. kwoty 750 000 euro usługę pn. Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie 2017 roku.

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 10:24:20 Informację zaktualizowano 2016-12-21 10:26:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZS-P.SP.321.5.2016


Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie informuje, że w Zamówieniu udzielonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 tj. kwoty 750 000 euro usługę pn. Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie 2017 roku, w dniach w których pracuje przedszkole.

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 10:19:22 Informację zaktualizowano 2016-12-21 10:23:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.12.2016

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-20 10:23:52 Informację zaktualizowano 2016-12-20 10:27:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ROŚ.614.66.2016 - unieważniony


Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego o cenę

W nawiązaniu do pkt. 7 zapytania ofertowego (znak sprawy: ROŚ.614.66.2016) z dnia 01.12.2016 r. pn. „Przyjęcie przez schronisko bezdomnych psów z terenu Gminy Jaktorów w 2017 roku informuję, o jego unieważnieniu w całości.

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-19 10:05:52 Informację zaktualizowano 2016-12-19 10:08:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.12.2016 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów, (nr. referencyjny lD.271.12.2016; dalej jako „Postępowanie”)


Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:01:23 Informację zaktualizowano 2016-12-15 13:02:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GOPS/3410/1/2016


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie informuje, że w Zamówieniu udzielonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą" o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 tj. kwoty 750 000 euro usługę pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów” wybrano ...


Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 12:35:54 Informację zaktualizowano 2016-12-15 12:37:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ROŚ.614.63.2016 - unieważniony


Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego o cenę


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 4 pkt 8 9postępowanie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 EURO) do postępowania nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dla zadania pt. „Przyjęcie przez schronisko bezdomnych psów z terenu Gminy Jaktorów”.

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 16:29:35 Informację zaktualizowano 2016-12-19 12:03:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
Zapytanie ofertowe ROŚ.2630.8.2016 
Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów w 2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 10:03:23 Informację zaktualizowano 2016-11-25 10:04:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.11.2016

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn. Przebudowę dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych w miejscowościach: Budy Michałowskie, Stare Budy, Budy Zosine, Budy Grzybek, Chyliczki, Chylice, Mariampol, Bieganów, Międzyborów, Sade Budy, Jaktorów-Kolonia, Henryszew, Jaktorów, Chylice-Kolonia.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-12 15:13:01 Informację zaktualizowano 2016-10-12 15:16:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.10.2016

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych w miejscowościach: Budy Michałowskie, Stare Budy, Budy Zosine, Budy Grzybek, Chyliczki, Chylice, Mariampol, Bieganów, Międzyborów, Sade Budy, Jaktorów-Kolonia, Henryszew, Jaktorów, Chylice-Kolonia.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-20 16:51:29 Informację zaktualizowano 2016-09-20 16:52:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.9.2016

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi: Chylice – Kolonia, Jaktorów – Kolonia, Stare Budy, Budy – Grzybek, Jaktorów, Henryszew, Międzyborów, Bieganów, Stare Budy, Sade Budy, polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-29 14:59:34 Informację zaktualizowano 2016-07-29 15:00:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.8.2016

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-29 10:22:56 Informację zaktualizowano 2016-07-29 10:23:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.5.2016

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Modernizacja budynku komunalnego w Budach Michałowskich.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-28 15:46:34 Informację zaktualizowano 2016-06-28 15:46:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.6.2016

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa kompletów wodomierzowych, terminali odczytowych oraz oprogramowania do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 11:39:30 Informację zaktualizowano 2016-06-20 11:40:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.4.2016

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi: Chylice, Henryszew, Bieganów polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-09 12:01:26 Informację zaktualizowano 2016-06-09 12:02:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.3.2016

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa Zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Polskiego Związku Ludowego w m. Chylice i Chylice – Kolonia. Zadanie nr 2: Przebudowa ul. 1- Maja oraz 3-Maja w m. Chylice – Kolonia.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-02 09:27:23 Informację zaktualizowano 2016-05-02 09:27:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.2.2016

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Rozbudowa i nadbudowa Przedszkola przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-15 10:59:43 Informację zaktualizowano 2016-03-15 11:01:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.1.2016

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „II etap - Rozbudowa i przebudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew, Grądy, na terenie Gminy Jaktorów”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-01 13:28:04 Informację zaktualizowano 2016-02-01 13:31:54, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku