Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2017 r. strona główna 

2017 r.
 

chwała Nr XLVIII/358/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby

Załączniki

Uchwała Nr XLVIII/357/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:16:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVIII/355/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 14:26:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVIII/354/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 08:37:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Budżetowa na rok 2018 Nr XLVII/353/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 roku

Złączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 15:29:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVII/352/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 10:43:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVII/351/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 10:49:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVII/350/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLVII/349/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XLVII/348/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Załączniki

Uchwała Nr XLVII/347/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie ,,Parkuj i Jedź ‘’ w Gminie Jaktorów.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 10:44:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVII/346/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-20 13:16:49 Informację zaktualizowano 2017-12-20 13:18:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVI/345/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Załącznik

Uchwała Nr XLVI/344/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odp

Uchwała Nr XLVI/343/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XLVI/342/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu i ustanowienie służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XLVI/341/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLVI/340/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XLVI/339/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XLVI/338/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XLVI/337/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XLVI/336/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 14:23:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLV/335/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Budy Grzybek dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku

Załącznik

Uchwała Nr XLV/334/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 13:45:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLV/333/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 14:23:13 Informację zaktualizowano 2018-01-04 14:26:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLV/332/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 10:46:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIV/331/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XLIV/330/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2017r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/329/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-16 09:39:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXIV/328/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 09:57:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIII/327/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017r. w sprawie: wyrażenia stanowiska wobec planów lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w miejscowości Stanisławów.

Uchwała Nr XLIII/326/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 02 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radziejowice.

Uchwała Nr XLIII/325/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIII/324/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIII/323/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLIII/322/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Zaąłczniki

Uchwała Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLIII/320/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017r. w sprawie: emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-05 11:44:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLII/319/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLII/318/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/308/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Jagielskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół

Uchwała Nr XLII/317/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/307/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii C

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-20 12:26:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLII/316/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-13 10:43:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLI/315/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr XLI/314/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Złączniki

Uchwała Nr XLI/313/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLI/311/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 13:38:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLI/310/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:08:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLI/309/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-06 09:20:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLI/308/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Jagielskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie

Uchwała Nr XLI/307/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Cygańskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jaktorowie

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 13:33:11 Informację zaktualizowano 2017-08-22 13:33:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XL/306/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 w sprawie apelu Rady Gminy Jaktorów dotyczącego sprawy: "przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego"

Uchwała Nr XL/305/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji Statutowej

Uchwała Nr XL/304/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn ,,Szkoły Kluczowych Kompetencji"

Uchwała Nr XL/303/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radziejowice.

Uchwała Nr XL/302/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie zawierania porozumień między Gminą Jaktorów a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia i współfinansowania punktów katechetycznych nau

Uchwała Nr XL/301/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XL/300/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

Uchwała Nr XL/299/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 w sprawie zmiany nazw ulic Uchwała Nr XL/299/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 w sprawie zmiany nazw ulic

Uchwała Nr XL/298/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XL/297/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XL/296/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017roku. W sprawie: Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2023.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 13:43:12 Informację zaktualizowano 2018-02-13 10:48:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXIX/295/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 14:40:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-06 11:27:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radziejowice

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 11:39:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-06 08:24:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Jaktorowie

Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Jaktorów , a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 11:38:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 09:13:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/282/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/280/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/279/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/278/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/276/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 roku. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 05.06.2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-06 14:02:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 09:55:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXV/271/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu i ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XXXV/270/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXV/269/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieran

Uchwała Nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Uchwała Nr XXXV/267/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-12 14:03:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-23 09:27:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-04 09:19:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:05:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 14:30:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 10:47:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2017 rok.

Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Załączniki

Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Jaktorów jest organem prowadzącym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami ty

Załącznik

Uchwała Nr XXXII/247/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Uchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXII/244/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie

Uchwała Nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Złącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 09:34:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXI/242/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 09:50:45 Informację zaktualizowano 2018-01-04 09:52:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy.

Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/237/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów nr XIII/85/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/233/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/232/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/231/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXX/230/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia

Uchwała Nr XXX/229/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXX/228/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli

Uchwała Nr XXX/227/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXX/226/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 roku   w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Powiatu Grodziskiego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-13 12:00:11 Informację zaktualizowano 2017-02-13 12:00:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat, w prowadzonych przez Gminę Jaktorów przedszkolach.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 12:50:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-14 10:52:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku