Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2017 r. strona główna 

2017 r.
 

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załącznik

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-12 17:41:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-20 10:05:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-12 15:16:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 10:20:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 17:50:22 Informację zaktualizowano 2018-02-19 17:51:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 10:21:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2018.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 15:34:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 10:33:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 listopada 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 10:19:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 październik 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-06 17:16:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 13:31:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 09:12:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 październik 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-18 12:22:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 05 października 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Złączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 10:30:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 września 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-25 10:46:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 września 2017. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 14:17:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 14:47:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 12:58:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 sierpnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 14:45:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 sierpnia 2017r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się WPF oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-07 09:13:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów na podstawie §3 ust.3 Regulaminu samorządowych stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-18 12:57:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej do podziału zdeponowanej w Urzędzie Gminy w Jaktorowie dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-03 14:48:45 Informację zaktualizowano 2018-02-19 18:00:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 lipca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-06 11:29:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-20 10:26:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-06 10:29:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 17:58:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów (obszar ograniczony północno - wschodnią granicą działki nr ewid. 217, wschodnią granicą działek nr ewid. 218, 28/1, 28/2, 29, 30, 22, południowo - wschodnią granicą działki nr 34/1 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów)

Treść zarządzenia

Złącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-22 13:03:31 Informację zaktualizowano 2017-06-22 13:04:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2017roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 11:06:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej do podziału zdeponowanej w Urzędzie Gminy w Jaktorowie dokumentacji z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przepro

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 11:13:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 10:29:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-24 13:12:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 maja 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-23 10:07:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży urządzeń elektroenergetycznych

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 17:47:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do powtórnie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gmina Jaktorów (obszar ograniczony ulicą Żyrardowską, ulicą Nowowiejskiego, ulicą ks. Baranowskiego, ul. Potockiego, z wyłączeniem działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 317/1, 317/2, 317/3, 318/1, 319, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5)

Treść zarządzenia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-22 13:01:38 Informację zaktualizowano 2017-06-22 13:03:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gmina Jaktorów (obszar ograniczony ulicą Malinową, południowo - wschodnią granicą działki nr ewid. 171, południowo - wschodnimi granicami działki nr ewid. 174, południowymi granicami działek nr ewid. 158, 157/4, 157/3, 157/1, 155, 154, 153 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów)

Treść zarządzenia

Złącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-22 12:52:17 Informację zaktualizowano 2017-06-22 12:56:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Jaktorów Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 09:11:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 08:39:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 12:12:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 marca 2017r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 15:25:17, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2017 r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i szkół

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 13:21:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych - na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 18:28:08 Informację zaktualizowano 2017-03-13 18:30:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 marca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 08:39:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 marca 2017 roku. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 16:05:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 marca 2017 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów na podstawie §3 ust.3 Regulaminu samorządowych stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 13:19:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 marca 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na lata 2016-2020

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 15:05:54 Informację zaktualizowano 2017-03-06 15:06:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20.02.2017 roku w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-20 12:47:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 lutego 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-28 12:00:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 13:34:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Załącznik Nr 1 - Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2017 roku.

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania opinii

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-01 15:11:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 15:41:55, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2017r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2017.

Złącznik

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 02 stycznia 2017r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2017.

Złącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 08:35:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku