Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
° Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 2021 r.
- 2020 r.
- 2019 r.
- 2018 r.
- 2017 r
- 2016 r
- 2015 r
- 2014 r
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r
- 2009 r
- 2008 r
° Plany zagospodarowania przestrzennego
° Projekty planów miejscowych
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne > Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego > 2017 r strona główna 

2017 r
 

Decyzja Nr 266/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 13:49:06, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja Nr 262/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 17:34:15, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja Nr 252/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-16 12:44:44, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja Nr 248/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 09:46:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja Nr 231/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 230/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-09 17:13:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 210/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 10:37:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 214/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 213/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 212/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 211/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 11:54:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 11:53:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 178/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 08:49:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 173/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-28 13:12:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 160/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 15:26:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 147/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 15:25:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 146/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-20 21:12:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja Nr 118/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-18 10:51:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 107/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 106/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-05 15:04:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 90/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-20 08:45:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja Nr 89/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-12 09:06:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 93/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 92/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 14:49:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 80/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:00:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 63/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-21 13:43:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 34/2017 o częsciowym uchyleniu decyzji 246/2016, w części obejmujacej działkę nr ewid 668 położoną we wsi Stare Budy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-14 10:43:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 28/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 16:55:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 27/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 12:46:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 23/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-31 08:53:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 18/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-25 12:31:12, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r .  2016 r .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r .  2009 r .  2008 r . 
wersja do druku