Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
- 2021 r.
- 2020 r
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r
- 2016 r. / 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o przetargu > 2017 r strona główna 

2017 r
 
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZSP.SP.321.6.2017

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2018 roku”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 12:19:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZS-P.SP.321.18.2017

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w 2018 roku, w dniach w których pracuje przedszkole”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 12:13:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.28.2017 


III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Projekty budowlane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2b - Projekty wykonawcze

Wyjaśnienie zmiany terminu skałdania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Przedmiar WP Rondo branża odwodnienie (kanalizacja deszczowa)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Przedmiar WP Rondo branża telekomunikacyjna

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 15:47:18 Informację zaktualizowano 2017-12-13 19:05:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.26.2017


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE JAKTORÓW

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - 2018/S 010-018177

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 2018/S 008-013639

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 005-007009

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ - Wzór formularza ceny

Odpowiedzi na pytania do siwz 3

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 09:47:04 Informację zaktualizowano 2017-12-13 09:55:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.27.2017


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-11 17:29:30 Informację zaktualizowano 2017-12-11 17:34:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS.260.1.1/2017 
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 13:43:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
Zapytanie ofertowe ROŚ.2630.32.2017 
Gmina Jaktorów ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów w 2018 r.

Treść zapytania

Załączniki do zapytania ofertowego

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 14:56:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.25.2017 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-17 13:25:08, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.24.2017
Budowa sieci wodociągowej we wsi Jaktorów, Jaktorów – Kolonia, Budy Zosine w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Specyfikacja techniczna - sieć wodociagowa Budy Zosine cz. II

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz2

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 15:28:58 Informację zaktualizowano 2017-10-24 15:55:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.23.2017

Dostawa kotłów i czujników tlenku węgla (czadu) dla mieszkańców Gminy Jaktorów w ramach zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów”.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

Odpowiedzi na pytania do siwz 3

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 14:18:37 Informację zaktualizowano 2017-10-10 14:18:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.22.2017


Dostawa kotłów i czujników tlenku węgla (czadu) dla mieszkańców Gminy Jaktorów w ramach zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-22 14:45:36 Informację zaktualizowano 2017-09-22 14:51:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.21.2017


Przebudowa ul. 1-go Maja oraz 3-go Maja wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną we wsi Chylice Kolonia w Gminie Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-11 18:13:28 Informację zaktualizowano 2017-09-11 18:13:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.20.2017


Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w m. Bieganów Gmina Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 14:15:45 Informację zaktualizowano 2017-09-01 14:16:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.19.2017

Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 15:20:31 Informację zaktualizowano 2017-08-17 15:21:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.18.2017

Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w m. Bieganów Gmina Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 14:17:51 Informację zaktualizowano 2017-08-10 14:27:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.17.2017

Przebudowa drogi gminnej Nr 150309W ul. Jerzego Kukuczki w m. Chylice - Kolonia.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-01 15:18:46 Informację zaktualizowano 2017-08-01 15:19:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.16.2017

Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w m. Bieganów Gmina Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-25 15:24:23 Informację zaktualizowano 2017-07-25 15:24:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.15.2017


Przebudowa drogi gminnej Nr 150309W ul. Jerzego Kukuczki w m. Chylice - Kolonia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-17 16:34:01 Informację zaktualizowano 2017-07-17 16:34:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.14.2017


Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 15:29:10 Informację zaktualizowano 2017-06-30 15:30:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.13.2017  
Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Projekty budowlane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2b - Projekty wykonawcze

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-20 19:39:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.12.2017
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej – Filia w Międzyborowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Przedmiary w wersji ath

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

Materiały do dpowiedzi na pytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 17:47:12 Informację zaktualizowano 2017-05-29 17:47:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.11.2017Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-18 13:39:02 Informację zaktualizowano 2017-05-18 13:39:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.10.2017


Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ oraz Zał nr 1 do formularza oferty - opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-12 13:56:51 Informację zaktualizowano 2017-05-12 13:57:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.9.2017

Budowa boiska treningowego o sztucznej murawie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 13:41:00 Informację zaktualizowano 2017-03-31 13:54:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2017

Przebudowa i rozbudowa południowego skrzydła szkoły podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-22 15:21:25 Informację zaktualizowano 2017-03-22 15:21:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.7.2017


Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ceny

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-21 15:37:56 Informację zaktualizowano 2017-03-21 15:38:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2017


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-21 09:20:08 Informację zaktualizowano 2017-03-21 09:20:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.5.2017

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/4

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 16:16:58 Informację zaktualizowano 2017-03-06 18:12:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2017


Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ceny

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 12:53:58 Informację zaktualizowano 2017-03-03 12:55:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2017


Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-10 12:33:12 Informację zaktualizowano 2017-02-10 12:36:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2017


Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Plan funkcjonalno użytkowy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 16:29:45 Informację zaktualizowano 2017-02-06 16:30:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2017

Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/3

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 11:05:52 Informację zaktualizowano 2017-01-04 11:52:53, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku