Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
° Wyniki przetargu
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Wyniki przetargu > 2017 r. strona główna 

2017 r.
 

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZSP.SP.321.6.2017


„Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2018 roku”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 12:43:58 Informację zaktualizowano 2017-12-21 12:44:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZS-P.SP.321.18.2017


„Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w 2018 roku, w dniach w których pracuje przedszkole”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 12:39:40 Informację zaktualizowano 2017-12-21 12:39:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.25.2017


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 12:18:23 Informację zaktualizowano 2017-12-21 12:19:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.27.2017

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 14:39:24 Informację zaktualizowano 2017-12-19 14:40:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ROŚ.2630.32.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów w 2018 r.

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-12 12:13:41 Informację zaktualizowano 2017-12-12 12:14:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
GOPS.261.1.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie informuje, że w Zamówieniu udzielonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „Ustawą” o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, poniżej kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 tj. kwoty 750 000 euro usługę pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów” wybrano ...

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 15:25:25 Informację zaktualizowano 2017-12-04 15:26:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID.271.24.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Jaktorów, Jaktorów - Kolonia, Budy Zosine w Gminie Jaktorów"

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-24 14:46:07 Informację zaktualizowano 2017-11-24 14:53:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ID.271.24.2017 
Budowa sieci wodociągowej we wsi Jaktorów, Jaktorów – Kolonia, Budy Zosine w Gminie Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 15:00:15 Informację zaktualizowano 2017-11-15 15:21:01, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.23.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Dostawa kotłów i czujników tlenku węgla (czadu) dla mieszkańców Gminy Jaktorów w ramach zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów".

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 13:03:44 Informację zaktualizowano 2017-10-20 13:06:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ID.271.23.2017


Dostawa kotłów i czujników tlenku węgla (czadu) dla mieszkańców Gminy Jaktorów w ramach zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-18 12:30:29 Informację zaktualizowano 2017-10-18 12:33:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.21.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa ul. 1-go Maja oraz 3-go Maja wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną we wsi Chylice Kolonia w Gminie Jaktorów.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-11 10:04:20 Informację zaktualizowano 2017-10-11 10:07:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ID.271.22.2017


Dostawa kotłów i czujników tlenku węgla (czadu) dla mieszkańców Gminy Jaktorów w ramach zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-05 15:56:06 Informację zaktualizowano 2017-10-05 15:56:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.20.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w m. Bieganów Gmina Jaktorów.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-26 16:59:26 Informację zaktualizowano 2017-09-26 17:30:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ID.271.21.2017


Przebudowa ul. 1-go Maja oraz 3-go Maja wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną we wsi Chylice Kolonia w Gminie Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-26 16:55:35 Informację zaktualizowano 2017-09-26 16:58:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ID.271.20.2017


Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w m. Bieganów Gmina Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-18 17:17:38 Informację zaktualizowano 2017-09-18 17:17:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.19.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-12 13:44:32 Informację zaktualizowano 2017-09-12 13:44:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ID.271.19.2017


Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 11:47:40 Informację zaktualizowano 2017-09-01 11:48:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.17.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa drogi gminnej Nr 150309W ul. Jerzego Kukuczki w m. Chylice - Kolonia.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 09:36:45 Informację zaktualizowano 2017-09-01 09:39:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.18.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w m. Bieganów Gmina Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 14:18:12 Informację zaktualizowano 2017-08-25 14:19:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.17.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa drogi gminnej Nr 150309W ul. Jerzego Kukuczki w m. Chylice - Kolonia

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 15:16:52 Informację zaktualizowano 2017-08-25 14:19:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.16.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bieganów, Gmina Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 12:00:35 Informację zaktualizowano 2017-08-10 12:04:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.14.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 10:10:02 Informację zaktualizowano 2017-07-21 10:11:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.14.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-17 13:14:08 Informację zaktualizowano 2017-07-17 13:14:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

D.271.12.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej – Filia w Międzyborowie

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 15:45:23 Informację zaktualizowano 2017-06-27 15:45:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
ID.271.12.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej – Filia w Międzyborowie

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-19 15:31:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.10.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

Dotyczy: Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-06 15:43:57 Informację zaktualizowano 2017-06-06 15:45:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.11.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 14:16:54 Informację zaktualizowano 2017-05-31 08:43:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.11.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-26 14:55:48 Informację zaktualizowano 2017-05-26 14:56:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.10.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 12:10:01 Informację zaktualizowano 2017-05-25 12:10:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.9.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn. Budowa boiska treningowego o sztucznej murawie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-15 15:29:45 Informację zaktualizowano 2017-05-15 15:31:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.7.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn. Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 15:53:42 Informację zaktualizowano 2017-04-26 15:59:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.6.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-24 13:12:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
ID.271.9.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
Budowa boiska treningowego o sztucznej murawie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-21 13:50:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID.271.8.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn. Przebudowa i rozbudowa południowego skrzydła szkoły podstawowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-21 14:41:02 Informację zaktualizowano 2017-04-21 14:42:01, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.5.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-13 14:09:42 Informację zaktualizowano 2017-04-13 14:15:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.8.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTDotyczy: Przebudowa i rozbudowa południowego skrzydła szkoły podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:06:11 Informację zaktualizowano 2017-04-06 14:07:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.7.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-05 17:00:45 Informację zaktualizowano 2017-04-05 17:01:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.3.2017

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 15:46:44 Informację zaktualizowano 2017-03-30 15:49:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
ID.271.5.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów” (nr. referencyjny ID.271.5.2017; dalej jako „Postępowanie”)

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 14:30:47 Informację zaktualizowano 2017-03-24 14:42:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID.271.4.2017 - ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY | UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92. ust.1 pkt 3 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na : Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-21 11:37:13 Informację zaktualizowano 2017-03-21 11:38:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.04.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-20 13:59:51 Informację zaktualizowano 2017-03-20 15:58:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.2.2017 - ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY | UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92. ust.1 pkt 3 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na : Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 została złożona jedna oferta przez Wykonawcę:


Hydro - Instal Arkadiusz Siekierski z siedzibą ul. Rozlazłowska 23 d, 98-500 Sochaczew z wynagrodzeniem w kwocie brutto: 6.877.965,20 zł


Wskazana oferta została odrzucona w trybie art. 89 ust.1 pkt 2) Ustawy Pzp ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-28 15:49:18 Informację zaktualizowano 2017-02-28 17:40:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.2.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-27 17:40:56 Informację zaktualizowano 2017-02-27 17:41:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.2.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-27 17:37:03 Informację zaktualizowano 2017-02-27 17:38:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
ID.271.1.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów, (nr referencyjny ID.271.1.2017; dalej jako „Postępowanie”)

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 12:48:45 Informację zaktualizowano 2017-02-06 12:52:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku