Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
° Obwieszczenia
- 2021 r.
- 2020 r
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r
- 2014 r
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r
- 2009 r
- 2008 r
° Karty informacyjne
° Informacje o środowisku i jego ochronie
° Ocena jakości wody
° Analizy ze stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jaktorów
° Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
° Łowiectwo
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Środowiska > Obwieszczenia > 2017 r. strona główna 

2017 r.
 

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych z budżetu Gminy Jaktorów


Wójt Gminy Jaktorów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.


Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku.


Wysokość dotacji celowej zapisanej w uchwale Rady Gminy Jaktorów Nr XXXIV/259/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Jaktorów na 2017 rok na pomoc dla spółek wodnych wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).


Termin składania wniosków: do dnia 10 maja 2017 roku, do godz. 15.00.


Załączniki:


1.Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji – zał. nr 1 do w/w Uchwały

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania – zał. nr 2 do w/w Uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 15:51:41 Informację zaktualizowano 2017-05-08 16:18:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych z budżetu Gminy Jaktorów.

Wójt Gminy Jaktorów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku. Wysokość dotacji celowej zapisanej w budżecie Gminy Jaktorów na 2017 rok na pomoc dla spółek wodnych wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin składania wniosków: do dnia 12 kwietnia 2017 roku, do godz. 15.00.

Załączniki:

1. Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji – zał. nr 1 do w/w Uchwały

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania – zał. nr 2 do w/w Uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 13:55:42 Informację zaktualizowano 2017-04-11 14:03:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r .  2009 r .  2008 r . 
wersja do druku