Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje strona główna 

Petycje
 

Petycja w przedmiocie stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-08 13:00:55, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Treść petycji

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-10 15:41:35, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Petycja - BIP

Petycja - Bip

Odpowiedź na petycję - BIP

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-20 15:03:47, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Petycja - bariery ul. Skokowskiego

Treść petycji

Odpowiedź na petycję - bariery ul. Skokowskiego

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-20 14:56:48, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Petycja - stan zagrożenia ul. Nowiejskiego

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-20 14:50:57, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-08 11:19:43, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Petycja STOP ZAGROŻENIU ZDROWIU I ŻYCIU

Treść petycji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 13:06:54, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Treść petycji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 13:04:17, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Treść petycji

Odpowiedź

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 14:30:41 Informację zaktualizowano 2020-01-10 14:31:46, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Petycja w sprawie wdrożenia "Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów".

Treść petycji

Odpowiedź

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 13:58:53 Informację zaktualizowano 2020-01-10 14:21:23, wprowadzający: Maciej Kowalski
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 13:36:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Odpowiedź na petycje w sprawie przeprowadzenia referendum - SPOŁECZNA GRUPA KOORDYNACYJNA KOZIENICE - s.152.1.2017

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-06 14:41:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Petycja w sprawie przeprowadzenia referendum - SPOŁECZNA GRUPA KOORDYNACYJNA KOZIENICE

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 14:26:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku