Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2023 r
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2018 r. strona główna 

2018 r.
 

Uchwała Nr V/20/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu i ustanowienie służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr V/19/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 11:26:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr V/18/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2018r   w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego  

Załączniki

Uchwała Nr V/17/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr V/16/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 13:46:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Budżetowa na rok 2019 Nr IV/15/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 grudnia 2018 roku

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:11:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 13:44:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku przedstawionego do konsultacji przez Ministerstwo Infrastruktury.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 13:46:38 Informację zaktualizowano 2018-12-13 13:46:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 15:11:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Gminnego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Jaktorów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,, Mazowsze Zachodnie ‘’ z siedzibą w Mszczonowie.

Uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów

Uchwała Nr III/6/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018r w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr III/5/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018r w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Uchwała Nr III/4/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018r w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 13:44:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2018r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 09:34:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaktorów

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-23 12:47:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LX/461/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 08:40:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LX/460/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2018 roku. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 04 2003r.

Uchwała Nr LX/459/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 13:52:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Uchwała Nr LIX/458/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień między Gminą Jaktorów a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącymi zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do żłobków, klubów dziecięcych lub objętych opieką przez dziennego opiekuna.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 12:58:27 Informację zaktualizowano 2018-10-12 12:58:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Uchwała Nr LIX/457/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów niepubliczne żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 12:56:45 Informację zaktualizowano 2018-10-12 12:56:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LIX/456/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LIX/455/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LIX/454/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LIX/453/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LIX/452/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr LIX/451/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08.10.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Uchwała Nr LIX/450/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 12:51:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LIX/449/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr LIX/448/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Złączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-10 10:05:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LVIII/447/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 10:34:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr LVII/446/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LVII/445/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr LVII/444/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. w sprawie nadania nazwy rondu

Uchwała Nr LVII/443/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVII/442/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVII/441/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVII/440/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVII/439/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVII/438/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie regulaminu parkingów działającego w systemie Parkuj i Jedź przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie gminy Jaktorów .

Uchwała nr LVII/437/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr LVII/436/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jaktorów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów

Uchwała Nr LVII/435/2018 Rady Gminy Jaktorów Z DNIA 27 SIERPNIA 2018 R. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu

Uchwała Nr LVII/434/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów eduk

Uchwała Nr LVII/433/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 27 sierpnia 2018 zmieniająca uchwałę Nr XLV/245/2013 z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 10:19:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LVII/432/2018 Rady Gminy Jaktorów w dnia 27 sierpnia 2018r w sprawie: emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-10 10:12:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LVII/431/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-06 09:43:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LVI/429/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 10:18:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LV/428/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 lipca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

Uchwała Nr LIV/427/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Uchwała Nr LIV/426/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

Uchwała Nr LIV/425/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr LIV/424/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr LIV/423/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr LIV/422/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gmina Jaktorów

Uchwała Nr LIV/421/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Uchwała Nr LIV/420/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaktorów

Załącznik

Uchwała Nr LIV/419/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jaktorów na lata 2018 - 2022

Załącznik

Uchwała Nr LIV/418/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr LIV/417/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jaktorów

Uchwała Nr LIV/416/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr LIV/415/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

Uchwała Nr LIV/414/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaktorów na lata 2018-2020

Załącznik

Uchwała Nr LIV/413/2018 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 09:18:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LIII/412/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr LIII/411/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIII/410/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIII/409/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr LIII/408/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów niepubliczne żłobki, kluby dziecięce

Załączniki

Uchwała Nr LIII /407/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodze

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 15:04:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LII/404/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr LII/403/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LII/402/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr LII/401/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy

Uchwała Nr LII/400/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym

Uchwała Nr LII/399/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszk

Uchwała Nr LII/398/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w

Uchwała Nr LII/397/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-11 11:04:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LII/396/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:13:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LI/395/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LI/394/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LI/393/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LI/392/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 14:36:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LI/391/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załącznik

Uchwała Nr LI/390/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jaktorów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Jaktorów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 10:50:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LI/389/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2018 rok.

Uchwała Nr LI/388/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LI/387/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LI/386/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Załącznik

Uchwała Nr LI/385/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr LI/384/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr LI/383/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr LI/382/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Złączniki

Uchwała Nr LI/381/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 14:41:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr L/380/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr L/379/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr L/378/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

Uchwała Nr L/377/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uzasadnienie

Uchwała Nr L/376/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr L/375/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli

Uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-08 12:46:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIX/374/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/351/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 11:10:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIX/372/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/371/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/370/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/369/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/368/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

Uchwała Nr XLIX/367/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIX/366/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIX/365/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLIX/364/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr XLIX/363/2018 Rada Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/347/2017 z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” w Gminie Jaktorów.

UCHWAŁA XLIX/362/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki

Uchwała Nr XLIX/361/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. W sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie innych niż celowe, zasiłków

Uchwała Nr XLIX/360/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 12:28:26 Informację zaktualizowano 2018-01-31 12:28:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIX/359/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 14:47:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku