Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2018 r. strona główna 

2018 r.
 

Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 15:59:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: odwołania zastępcy Wójta Gminy Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 14:56:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 12:51:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 14:18:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na lata 2016-2020

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-16 15:57:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 14:00:34 Informację zaktualizowano 2019-01-16 15:57:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 grudnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 15:15:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 11:30:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:26:56 Informację zaktualizowano 2019-01-15 14:14:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2018r w sprawie powołania zastępcy Wójta w Gminie Jaktorów

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2018r w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Jaktorów

Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 14:14:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 11:26:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 16:22:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2018 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2018 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-17 13:41:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 15:15:56 Informację zaktualizowano 2019-01-17 13:53:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 15:08:09 Informację zaktualizowano 2019-01-17 13:57:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 09:14:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 13:51:16 Informację zaktualizowano 2019-01-17 13:57:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 18:03:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Programu aktywizacji i integracji seniorów Gminy Jaktorów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 15:56:59 Informację zaktualizowano 2018-10-08 15:59:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 15:20:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 12:48:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia oraz dz. nr ewid. 243 położonej w miejscowości Jaktorów gmina Jaktorów na cele społeczne i rekreacyjne (zieleń) w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

Rozstrzygnięcie konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-07 15:28:19, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 10:12:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2018r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządow

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 11:44:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-02 13:40:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 lipca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 10:03:35 Informację zaktualizowano 2018-09-04 10:09:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Zarządzenie nr 39 /2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia  17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach  nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia oraz dz. nr ewid. 243 położona w miejscowości Jaktorów położonych w miejscowości Chylice-Kolonia gmina Jaktorów na cele społeczne, turystyczne i rekreacyjne w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 16:42:25 Informację zaktualizowano 2018-07-17 16:45:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
Konkursu na opracowanie koncepcji ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia ORAZ DZIAŁKA NR EWID. 243 POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI JAKTORÓW gmina Jaktorów na cele społeczne i rekreacyjne ( zieleń) w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-07 15:02:13 Informację zaktualizowano 2018-08-07 15:04:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 17:19:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 10:16:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 lipca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 14:34:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:54:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19.06.2018r. w sprawie współdzielonej płatności zobowiązań wynikających z faktur zakupu w Gminie Jaktorów i jej jednostkach i zakładach budżetowych

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 09:38:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:53:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych.

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-25 13:06:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 25 / 2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-14 17:59:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 maja 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 14:37:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z

Załącznik Nr 1 - Projekt Uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Jaktorów

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania opinii

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 14:59:30, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 08:37:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Wójta Gminy Jaktorów Nr 21/2018 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-17 11:26:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Złączniki

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Złączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 08:39:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2018r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 12:10:40 Informację zaktualizowano 2018-10-23 12:13:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 marca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-12 09:57:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaktorowie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 11:56:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018r. w sprawie : zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Jaktorowie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 12:30:13 Informację zaktualizowano 2018-03-26 12:31:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 marca 2018r w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-12 10:39:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 marca 2018r. w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 15:21:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 14:49:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-08 14:53:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-09 10:55:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-12 15:08:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-12 15:06:58, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 12:07:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-12 17:53:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19.01.2018r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-22 10:54:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-09 11:43:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 08 stycznia 2018r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2018.

Załączniki

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 08 stycznia 2018r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2018.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-16 14:01:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-08 13:04:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku