Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
- 2021 r.
- 2020 r
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r
- 2016 r. / 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o przetargu > 2018 r. strona główna 

2018 r.
 
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZS-P.SP.321.7.2018

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w 2019 roku, w dniach w których pracuje przedszkole”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 09:49:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZSP.SP.321.3.2018

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2019 roku”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 09:47:15, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.32.2018

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.

Ogłosznie o zamówieniu

Złączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 15:52:52 Informację zaktualizowano 2018-12-13 15:53:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.31.2018

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 14:24:37 Informację zaktualizowano 2018-12-04 14:26:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS.260.1.2018

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:49:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.30.2018

Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 13:33:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.29.2018


Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 18:01:01 Informację zaktualizowano 2018-11-19 18:01:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.28.2018

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 3/3

Odpowiedzi na pytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 15:47:27 Informację zaktualizowano 2018-10-19 15:57:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.27.2018


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 219-502191

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie opublikowane o zamówieniu

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-17 16:51:29 Informację zaktualizowano 2018-10-17 16:51:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.26.2018


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 12:35:16 Informację zaktualizowano 2018-09-04 12:36:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.25.2018


Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pismo przewodnie modyfikacja

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - po modyfikacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 13:22:01 Informację zaktualizowano 2018-08-29 13:25:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.24.2018 
Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-10 14:21:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia oraz dz. nr ewid. 243 położonej w miejscowości Jaktorów gmina Jaktorów na cele społeczne i rekreacyjne (zieleń) w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-07 15:31:55, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.23.2018


Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2018-07-30

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedź na pytanie nr 8 do treści SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 15:42:32 Informację zaktualizowano 2018-07-20 15:43:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.22.2018


Zakup i dostawa nowych pojemników na odpady komunalne w celu wyposażenia nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-18 16:03:10 Informację zaktualizowano 2018-07-18 16:03:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Konkurs na opracowanie koncepcji ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia ORAZ DZIAŁKA NR EWID. 243 POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI JAKTORÓW gmina Jaktorów na cele społeczne i rekreacyjne ( zieleń) w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 16:56:04 Informację zaktualizowano 2018-07-17 16:56:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.21.2018


Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów – etap II.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 14:06:40 Informację zaktualizowano 2018-06-29 14:18:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.20.2018


Budowa mostu oraz kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisia Tuczna w Gminie Jaktorów.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa Zadania:

Zadanie nr 1: Budowa mostu na rzece Pisia Tuczna w ciągu drogi gminnej ul. Stryjeńskiej w Budach Grzybek.

Zadanie nr 2 : Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisia Tuczna w ciągu ulic Ostatniego Tura oraz ul. Jazdy Polskiej w Jaktorowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-13 13:49:44 Informację zaktualizowano 2018-06-13 14:24:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.19.2018


Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 20/16 STAR 266 w OSP w Międzyborowie.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 16:08:37 Informację zaktualizowano 2018-06-11 16:38:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.18.2018 
Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 20/16 STAR 266 w OSP w Międzyborowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-01 13:44:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.17.2018  
Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja o modyfikacji SIWZ

Zmodyfikowany Siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ - Wzór formularza ceny

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:00:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.16.2018 
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz - załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-25 12:38:52 Informację zaktualizowano 2018-05-29 10:53:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.15.2018
Dostawa kompletów wodomierzowych (wodomierz + nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2018-05-18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 12:36:48 Informację zaktualizowano 2018-05-15 12:37:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.14.2018

Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Księdza Baranowskiego we wsi Jaktorów - Kolonia w ramach realizacji zadania pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Jaktorów”.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-11 14:37:29 Informację zaktualizowano 2018-05-11 14:38:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.13.2018

Zakup i dostawa nowego ciągnika wraz z osprzętem: kosiarką wysięgnikową z głowicą koszącą.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-11 12:39:42 Informację zaktualizowano 2018-05-11 12:41:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.12.2018

Przebudowa placu zabaw znajdującego się na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-02 09:58:26 Informację zaktualizowano 2018-05-02 09:58:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.11.2018

Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 15:42:24 Informację zaktualizowano 2018-04-25 15:43:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.10.2018

Rozbudowa i przebudowa placów zabaw znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/2

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-17 09:55:16 Informację zaktualizowano 2018-04-17 09:56:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.9.2018

Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 15:51:10 Informację zaktualizowano 2018-04-10 15:52:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2018 

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 4/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 5/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 6/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 7/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 8/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 9/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10/10

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 15:33:00 Informację zaktualizowano 2018-03-06 15:33:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.7.2018


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE JAKTORÓW

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 080-178985

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 074-164474

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 2018/S 033-071452

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018/S 054-119422

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

Odpowiedzi na pytania do siwz 3

Odpowiedzi na pytania do siwz 4

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 10:58:48 Informację zaktualizowano 2018-02-16 10:59:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2018 

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 5/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 6/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 7/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 8/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 9/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 10/10

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 17:34:23 Informację zaktualizowano 2018-02-05 19:56:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.5.2018


III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Projekty budowlane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2b - Projekty wykonawcze

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 13:31:15 Informację zaktualizowano 2018-01-31 13:32:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2018


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 13:29:50 Informację zaktualizowano 2018-01-26 13:36:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2018

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 5/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 6/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 7/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 8/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 9/10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 10/10

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 14:46:28 Informację zaktualizowano 2018-01-12 14:50:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2018


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów./p>

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 14:28:27 Informację zaktualizowano 2018-01-05 14:35:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2018


III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2a - Projekty budowlane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2b - Projekty wykonawcze

Odpowiedzi na pytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 14:34:52 Informację zaktualizowano 2018-01-04 14:35:23, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku