Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r
- 2014 r
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Unieważnienie przetargu > 2018 r. strona główna 

2018 r.
 
ID.271.31.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 15:41:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID.271.26.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 12:58:39 Informację zaktualizowano 2018-10-09 13:01:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
Konkursu na opracowanie koncepcji ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 438/2, 438/1, 437/3 położonych w miejscowości Chylice-Kolonia ORAZ DZIAŁKA NR EWID. 243 POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI JAKTORÓW gmina Jaktorów na cele społeczne i rekreacyjne ( zieleń) w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-07 14:59:30, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.18.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 20/16 STAR 266 w OSP w Międzyborowie.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 14:56:47 Informację zaktualizowano 2018-06-11 14:59:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.7.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Odnawialne źródła energii w gminie Jaktorów

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 13:29:07 Informację zaktualizowano 2018-05-29 13:30:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.9.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Remonty dróg na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 14:45:53 Informację zaktualizowano 2018-04-25 14:46:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.6.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 14:15:14 Informację zaktualizowano 2018-03-06 14:15:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.26.2017/2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE JAKTORÓW

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 17:26:17 Informację zaktualizowano 2018-02-09 17:27:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.3.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-29 11:59:56 Informację zaktualizowano 2018-01-29 12:00:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID.271.1.2018 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

III Etap – Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-19 13:15:33 Informację zaktualizowano 2018-01-19 13:15:57, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku