Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2019 r. strona główna 

2019 r.
 

Uchwała Nr XX/138/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jaktorów, w roku szkolnym 2019/2020

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 15:56:00 Informację zaktualizowano 2020-01-13 15:56:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XX/137/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 15:55:07 Informację zaktualizowano 2020-01-13 15:55:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XX/136/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/331/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów – Kolonia, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 15:53:20 Informację zaktualizowano 2020-01-13 15:54:17, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XX/135/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 15:52:42 Informację zaktualizowano 2020-01-13 15:53:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XX/134/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 15:51:30 Informację zaktualizowano 2020-01-13 15:52:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XX/133/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 15:46:22 Informację zaktualizowano 2020-01-13 15:48:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIX/127/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia  19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 18:03:55 Informację zaktualizowano 2019-12-30 18:05:57, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała nr XIX/126/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019.

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 14:33:25 Informację zaktualizowano 2019-12-27 14:35:48, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-29 15:28:00 Informację zaktualizowano 2019-11-29 15:29:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVIII/124/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-29 15:26:28 Informację zaktualizowano 2019-11-29 15:26:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-29 15:25:36 Informację zaktualizowano 2019-11-29 15:25:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVIII/122/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-29 15:24:17 Informację zaktualizowano 2019-11-29 15:25:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVIII/121/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-29 15:23:32 Informację zaktualizowano 2019-11-29 15:24:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVIII/120/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-29 15:22:59 Informację zaktualizowano 2019-11-29 15:23:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVIII/119/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę XXIX/202/2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych z późniejszą zmianą wprowadzoną uchwałą XXI/104/2011

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-29 15:22:11 Informację zaktualizowano 2019-11-29 15:22:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVIII/118/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 roku. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-29 15:18:05 Informację zaktualizowano 2019-11-29 15:21:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVIII/117/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych

Treść uchwały

Złącznik

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 09:37:17 Informację zaktualizowano 2020-01-28 15:32:04, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XVIII/116/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-29 15:12:43 Informację zaktualizowano 2019-11-29 15:17:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVIII/115 /2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 12:13:49 Informację zaktualizowano 2019-12-19 12:15:11, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała nr XVIII/ 114 /2019 Rady Gminy Jaktorów  z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 10:48:18 Informację zaktualizowano 2019-12-19 12:11:43, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XVII/113/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-07 10:43:17 Informację zaktualizowano 2019-11-07 10:43:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVII/112/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-07 10:30:11 Informację zaktualizowano 2019-11-07 10:31:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVII/111/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/110/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVII/109/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/106/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/108/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2019 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-30 16:01:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r. w sprawie wyboru ławników.

Uchwała Nr XVI/106/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr XVI/105//2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Uchwała Nr XVI/104//2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Jaktorowie.

Uchwała Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r. w sprawie nadania nazw drogom

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-07 09:07:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-28 09:40:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Jaktorowie

Uchwała Nr XV/97/2019 RADY GMINY Jaktorów z dnia 26.08.2019 r. w sprawie zmiany liczby drzew w „Grupie Leonarda” uznanych za pomnik przyrody

chwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany liczby drzew w „Szpaler wiedeński pierwszy” uznanych za pomnik przyrody

Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego.

Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XV/93/2019 Rady GminY Jaktorów z dnia 26 sierpnia  2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019

Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy drodze

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 15:53:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 15:10:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 09:48:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 08:40:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

Załączniki

Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 15:06:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 13:20:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 09:28:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 14:20:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Jaktorów w dnia 27 maja 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:08:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwala Nr XI/67/2019 Rady Gminy Jaktorow z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorow

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 09:24:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:03:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr X/61/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Jaktorów w dnia 29 kwietnia 2019r w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-02 10:44:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 07:52:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-10 15:16:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 rok.

Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2109 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stare Budy, gmina Jaktorów

Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice - Kolonia, gmina Jaktorów

Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 roku. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr VII/33/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku, w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku

Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Jaktorów Z DNIA 25 MARCA 2019 ROKU. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-27 13:50:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 17:22:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 16:51:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 roku. w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Jaktorów

Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/337/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokoś

Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019.

Załączniki

Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

Uchwała Nr VII/32/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaktorów

Uchwała Nr VII/31/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r.

Uchwała Nr VII/30/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr VII/29/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 14:05:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 11:59:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VI/26/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VI/25/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VI/24/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom

Uchwała Nr VI/23/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 roku. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Jaktorów do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gmin

Uchwała Nr VI/22/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr VI/21/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2019

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 13:33:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-29 15:28:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XX/136/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/331/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów – Kolonia, gmina Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 15:53:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku