Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2019 r. strona główna 

2019 r.
 

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść zarządzenia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 15:59:43 Informację zaktualizowano 2020-01-08 16:01:02, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-07 14:49:50 Informację zaktualizowano 2020-01-07 14:54:58, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-07 14:58:11 Informację zaktualizowano 2020-01-07 15:03:23, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-23 18:07:44 Informację zaktualizowano 2019-12-23 18:09:27, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-07 16:21:21 Informację zaktualizowano 2020-01-07 16:22:04, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie  Nr  63/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia  13 grudnia  2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 10:41:01 Informację zaktualizowano 2019-12-19 10:43:16, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 10:44:59 Informację zaktualizowano 2019-12-19 10:46:42, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-11 08:40:18 Informację zaktualizowano 2019-12-11 08:41:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-11 08:39:23 Informację zaktualizowano 2019-12-11 08:39:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2020.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 14:27:05 Informację zaktualizowano 2019-12-03 14:27:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Jaktorów zdnia 14 listopada 2019 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 14:25:27 Informację zaktualizowano 2019-12-03 14:26:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2019r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 17:42:43 Informację zaktualizowano 2019-11-18 17:44:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2019r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 17:41:14 Informację zaktualizowano 2019-11-18 17:41:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 listopada 2019r w sprawie określenia procedury przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości kontroli realizacji obowiązków wynikających z ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-25 17:40:51 Informację zaktualizowano 2019-11-25 17:44:02, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-05 12:14:10 Informację zaktualizowano 2019-11-05 12:14:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 10:05:18 Informację zaktualizowano 2019-11-14 11:00:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji z zakresu dotacji oświatowych

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 16:03:27 Informację zaktualizowano 2019-11-21 16:03:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19.06.2018 r.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 17:57:32 Informację zaktualizowano 2019-12-30 18:00:32, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 10:03:10 Informację zaktualizowano 2019-11-08 10:05:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 paźdzdiernika 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

 zarządzenie 48-2019 scan.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 15:35:30, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-28 09:46:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 paźdzdiernika 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 14:23:29 Informację zaktualizowano 2019-10-24 14:26:00, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

Zarządzenie nr 44/2019 w sprawie zmieny Zarządzenia nr7/2016 zdnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie składuZespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działającego przy Gminnem Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 11:14:05 Informację zaktualizowano 2019-10-23 13:03:34, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-28 15:27:53 Informację zaktualizowano 2019-10-28 15:28:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-25 14:45:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 15:46:52 Informację zaktualizowano 2019-09-11 15:47:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 sierpnia 2019r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-26 11:11:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 09:51:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 10:28:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-02 19:12:22, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów

Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 19:09:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 11:58:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:14:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 19 /2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2019r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na lata 2016-2020

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 12:00:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji z zakresu dotacji oświatowych

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-02 14:40:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 kwietnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:11:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-17 13:28:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 15a/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-09 15:10:14 Informację zaktualizowano 2020-11-09 15:34:14, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 07:44:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2019r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 14:10:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 14:05:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarzadzenie nr 12/2019 Wojta Gminy Jaktorow z dnia 19 marca 2019r. w sprawie przyznania stypendiow edukacyjnych dla uczniow

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 11:47:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 15:04:07 Informację zaktualizowano 2019-03-11 15:05:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2019 roku. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Jaktorów do spraw HNS

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 11:25:27 Informację zaktualizowano 2019-03-25 19:58:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2019 rokuzzmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 11:56:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 16:24:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 11:21:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2019

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 14:09:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2023

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 08:29:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29.01.2019 r. W sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Jaktorów.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 19:23:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2019 r. sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 14:12:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 12:25:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 14:28:09 Informację zaktualizowano 2019-01-23 12:25:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 11:58:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku