Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
- 2021 r.
- 2020 r
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r
- 2016 r. / 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o przetargu > 2019 r strona główna 

2019 r
 

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZSP.SP.321.3.2019

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2020 roku”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 12:04:45 Informację zaktualizowano 2019-12-19 12:22:07, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE ZS-P.SP.321.14.2019

„Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w 2020 roku, w dniach w których pracuje przedszkole”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 12:04:38 Informację zaktualizowano 2019-12-19 12:21:00, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.11.2019


Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 15:12:59 Informację zaktualizowano 2019-12-19 15:37:39, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - GOPS.260.1.2019


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów

Modyfikacja ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 14:12:57 Informację zaktualizowano 2019-11-28 14:14:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.10.2019


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłosznie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Załączniki

Odpowiedzi na pytania do siwz

Modyfikacja 2019-11-28 - Załącznik nr 2 do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-25 15:46:59 Informację zaktualizowano 2019-11-25 15:55:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OA.2630.5.2019


Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi społecznej pn. „Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych do każdego miejsca w kraju i za granicą.

Ogłosznie o zamówieniu

Załączniki

Odpowiedzi na pytania do siwz

Modyfikacja 2019-12-03 - Załączniki nr 1, 2, 3 do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 15:04:15 Informację zaktualizowano 2019-11-22 15:05:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.9.2019


Dostawę paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłosznie o zmianie ogłoszenia

Treść ogłoszenia

Załączniki

Odpowiedzi na pytania do siwz

Modyfikacja 2019-11-27 - Załącznik nr 6 do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 14:26:32 Informację zaktualizowano 2019-12-16 18:21:27, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2019


Dostawa i montaż wyposażenia do nowo wybudowanej części przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz do rozbudowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej- Filia w Międzyborowie.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu I części zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu II części zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłosznie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 14:48:42 Informację zaktualizowano 2019-09-13 14:50:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Międzyborowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Treść ogłoszenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 14:57:38 Informację zaktualizowano 2019-08-23 14:57:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.7.2019


Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 15:34:29 Informację zaktualizowano 2019-08-20 15:35:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2019


Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 3/3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-25 13:48:24 Informację zaktualizowano 2019-08-20 15:35:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Międzyborowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia

Wzór umowy najmu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 16:05:21 Informację zaktualizowano 2019-06-27 16:07:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.5.2019

Przebudowa i rozbudowa ul. Powstańców w Jaktorowie.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/2

Odpowiedzi na pytania do siwz

Odpowiedzi na pytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-29 14:19:18 Informację zaktualizowano 2019-04-29 14:21:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.4.2019

Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/2

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 14:45:59 Informację zaktualizowano 2019-03-06 14:49:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2019

Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofer

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 3/3

Odpowiedzi na pytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 6 do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 13:01:01 Informację zaktualizowano 2019-02-08 13:21:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2019

Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-16 15:47:13 Informację zaktualizowano 2019-01-16 15:48:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZAPYTANIE OFERTOWE ID.7011.2.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy: ul. Władysława Jagiełły w Chylicach i Chyliczkach, ul. Chełmońskiego w Sadych Budach i ul. Matejki w Międzyborowie”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-16 15:35:24 Informację zaktualizowano 2019-01-16 15:44:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZAPYTANIE OFERTOWE ID.7011.1.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Budowę chodników przy drogach będących własnością Gminy – ul. Władysława Jagiełły w Chylicach, ul. Chełmońskiego w Sadych Budach i ul. Matejki w Międzyborowie”.

Zapytanie ofertowe

Złączniki

Unieważnienie zapytania ofertowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 12:21:55 Informację zaktualizowano 2019-01-16 15:33:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2019

Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłosznie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 3/3

Odpowiedzi na pytania do siwz - pytanie 1 i 2

Odpowiedzi na pytania do siwz - pytanie 3

Odpowiedzi na pytania do siwz - pytanie 4 i 5

Odpowiedzi na pytania do siwz - pytanie 6

Odpowiedzi na pytania do siwz - pytania od 7do 15

Załączniki do odpowiedzi na pytania do siwz - pytania od 7do 15

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 15:26:18 Informację zaktualizowano 2019-01-14 12:21:46, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku