Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o ??rodowisku
Wykaz danych o ??rodowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2020 r. strona główna 

2020 r.
 

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11.02.2020 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości na terenie gminy Jaktorów, zwierząt zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-12 16:33:24 Informację zaktualizowano 2020-02-12 16:33:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21.01.2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-24 12:55:15 Informację zaktualizowano 2020-01-24 13:14:37, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 14:24:49 Informację zaktualizowano 2020-01-24 13:14:51, wprowadzający: Anna Małkowska
wersja do druku