Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2020 r. strona główna 

2020 r.
 

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-04 09:59:34, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2020r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 09:11:31, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 15:01:41, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 14:54:02, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Jaktoów z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy w Jaktorowie wraz z podległymi jednostkami - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaktorowie oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Jaktorowie

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-25 13:27:52, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 grudnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 14:13:56 Informację zaktualizowano 2021-01-07 14:49:18, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 14:25:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 listopada 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-27 12:22:12, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2021.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-20 09:59:18 Informację zaktualizowano 2020-11-20 09:59:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-27 12:38:16, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-26 17:00:53 Informację zaktualizowano 2020-10-26 17:01:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-27 12:44:37, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-08 14:50:59, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2020r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-18 15:19:37 Informację zaktualizowano 2020-11-18 15:28:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 września 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-25 14:48:32, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 10:59:15, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 14:45:42, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 sierpnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 10:54:46, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 10:43:04, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 08:58:40, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 10:47:49, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 10:46:43, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 lipca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 08:53:35, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie  przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 13:22:08, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Jaktorów z  dnia 20.07.2020 r. w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacjii ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 10:57:54, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenine Nr 46/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20.07.2020 r.  w sprawie przyjęcia „Zasad użyczania kompostowników na terenie gminy Jaktorów”

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:16:20, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-16 22:28:56, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami powtórnych konsultacji społecznych projektu  „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów”

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 14:43:31, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 13:09:04, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 13:06:35, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 13:04:21, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 12:26:31, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść zarządzenia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 16:44:28, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2020r oku zmieniające Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 maja 2020r w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 08:51:08, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 14:04:24, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:12:01 Informację zaktualizowano 2020-06-17 12:12:34, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2019

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 09:43:54, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 17:39:11, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 maja 2020roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 14:09:20 Informację zaktualizowano 2020-06-05 12:36:59, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 maja 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 17:34:12, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść zarządzenia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 08:47:41, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 maja 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 17:28:55, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 maja 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 17:23:02, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2020r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2019.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-19 14:08:14, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 15:55:48, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Wandzie Brzywczy – Zastępcy Wójta Gminy Jaktorów.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-28 15:44:17, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy w Jaktorowie.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-28 15:41:02, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 16:40:18, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Powołania Komisji Socjalnej.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-04 09:43:05, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 16:17:09, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gmina Jaktorów.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 16:22:56, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 marca 2020 w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Jaktorów.

Treść zarządzenia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 13:39:25 Informację zaktualizowano 2020-04-01 13:43:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 13:26:15 Informację zaktualizowano 2020-03-19 13:26:56, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 13:44:45 Informację zaktualizowano 2020-04-01 13:45:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 16:22:18, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie  przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 13:28:53, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-11 11:20:45 Informację zaktualizowano 2020-03-11 11:20:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr. 11/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Jaktorów"

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-02 16:36:44 Informację zaktualizowano 2020-03-02 16:36:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 10:21:38 Informację zaktualizowano 2020-03-10 10:23:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21.02.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:32:32 Informację zaktualizowano 2020-02-24 14:33:18, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lutego 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 14:44:38, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 14:25:53 Informację zaktualizowano 2020-03-10 14:26:54, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11.02.2020 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości na terenie gminy Jaktorów, zwierząt zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-12 16:33:24 Informację zaktualizowano 2020-02-12 16:33:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaktorów.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-09 10:40:32 Informację zaktualizowano 2020-03-09 10:43:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21.01.2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-24 12:55:15 Informację zaktualizowano 2020-01-24 13:14:37, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 14:37:19, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 14:24:49 Informację zaktualizowano 2020-01-24 13:14:51, wprowadzający: Anna Małkowska
wersja do druku