Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia, obwieszczenia > 2020 r. strona główna 

2020 r.
 

GP.6721.46.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na Środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Bieganów, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-18 15:28:55 Informację zaktualizowano 2020-12-18 15:31:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Jaktorów w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-27 15:29:55 Informację zaktualizowano 2020-10-27 15:31:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2020r. - Oferta złożona przez Stowarzyszenie "STAWIAM NA SPORT"

Treść informacji

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-23 14:14:16, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

WAB.6740.1042.2020


OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO o wydaniu przez Starostę Grodziskiego postanowienia nr 642/20 z dnia 23.10.2020r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 1200/20, znak: WAB.6740.1042.2020 z dnia 10.08.2020r. udzielającej zgody na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km. 0+000,00 do km. 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylice gm. Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-23 13:04:02 Informację zaktualizowano 2020-10-23 13:19:47, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

WA.ZUZ.5.4210.425m.2020.BM


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu melioracyjnego będącego poza ewidencją, na długości L=189 m, na działkach nr ew. 510/17, 510/18, 510/19, 510/22, 510/23, 510/25 oraz przyległych do działek nr ew. 510/8, 510/9 i 510/10, obręb 0001 Bieganów, gm. Jaktorów, powiat grodziski, woj. mazowieckie.

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-19 14:24:09 Informację zaktualizowano 2020-10-19 14:39:35, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

GP.6733.56.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicach: Żytnia i Makowa, na terenie działek o nr ewid. 6/17, 9, 14 obręb Stare Budy, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 16:16:53, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.55.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Pomorskiej, na terenie działek o nr ewid. 657, 615/12, 615/17 obręb Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 16:14:23, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.54.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Pomorskiej, na terenie działek o nr ewid. 657 i 617 obręb Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 16:11:19, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.53.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Błotnej, na terenie działek o nr ewid. 153/5, 143/5, 144/5 obręb Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 16:09:04, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.52.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Szaserów, na terenie działek o nr ewid. 17/3 i 17/6 obręb Jaktorów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 16:04:52, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.51.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Stefana Batorego, na terenie działek o nr ewid. 33/7, 34/3, 35/1, 36/7, 36/13 obręb Chylice, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 16:01:40, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.50.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Leszczynowej, na terenie działek o nr ewid. 374, 387, 388/2, 389, 373 obręb Budy Michałowskie, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 15:59:09, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.49.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicach: Radziejowickiej i Piaskowej, na terenie działek o nr ewid. 14 i 546 obręb Stare Budy i działce nr ewid. 1/1 obręb Budy Michałowskie, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 15:51:07, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.48.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej, na terenie działki o nr ewid. 451/3 obręb Międzyborów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 15:47:06, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.47.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Tartakowej, na terenie działek o nr ewid. 133, 150, 151, 141/5 obręb Stare Budy, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 15:44:44, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.46.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicach: Alpejska i droga bez nazwy, na terenie działek o nr ewid. 166/2, 126/1, 126/22 obręb Chylice, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 15:39:53, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.45.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicach: Alpejska i Skandynawska, na terenie działek o nr ewid. 166/2, 146/7, 146/8, 146/16 obręb Chylice, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 15:35:59, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WAB.6740.1121.2020


OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1477/20 z dnia 21.09.2020r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej ul. Leśna w m. Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytnia w m. Henryszew i Grądy gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-22 16:23:31 Informację zaktualizowano 2020-09-22 16:24:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ROŚ.6220.13.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Okrężnej w miejscowości Bieganów oraz Międzyborów, gmina Jaktorów".

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-22 13:47:40, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WOOŚ.420.7.2020.AZi.22


Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250km/h" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-14 15:45:04 Informację zaktualizowano 2020-09-14 15:48:06, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WA.ZUZ.5.4210.2.6.2020.EL


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez budowę trzech odcinków rowów krytych na odcinkach o długości 18,5m, 102,0 m i 131,7 m, na terenie działek o nr ewidencyjnych 90/1, 182/71, 90/2, 185/1, 290, 185/16, 210/1, 210/6, 212/1 obręb 0014 Sade Budy oraz 398 obręb 0013 Międzyborów, gmina Jaktorów, w ramach przebudowy drogi gminnej od km 0 + 011,60 do km 0 + 547,55 w ciągu ulicy Chełmońskiego w m. Sade Budy.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 14:08:53 Informację zaktualizowano 2020-09-08 14:29:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ROŚ.6220.6.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515 W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 14:54:01, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WI-I.746.1.42.2020.DW - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego


W związku z wpływem wniosku inwestora — Polskie Koleje Państwowe S.A., al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dworca kolejowego Jaktorów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 187/5 z obrębu 0005 Chylice - Kolonia, gm. Jaktorów, woj. mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-26 16:20:53 Informację zaktualizowano 2020-08-26 16:21:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6733.36.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, w działkach o nr ewid. 68/4, 61/2, 62 (ul. Zygmunta Starego), położonych we wsi Chylice gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 23:46:48, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP. 6733.42.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach o nr ewid. 233/9, 236 (ul. Królowej Marysieńki), 243 (ul. Husarii), 244/9 położonych we wsi Sade Budy gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 23:42:11, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.40.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągowej w działce o nr ewid. 33/8 (ul. Mieszka I), położonej we wsi Chylice gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 23:40:35, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.38.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego: ul. Wydmowa, ul. Platynowa, ul. Złota i ul. Cynamonowa, na terenie działek o nr ewid. 291/1, 293/3, 309/4, 293/33, 309/26, 309/39, 313/8, 313/9, 313/26, 313/19, 313/33, 351/10, 313/40 obręb Sade Budy oraz na terenie działki o nr ewid. 558 obręb Międzyborów, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 23:36:36, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.39.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w działce o nr ewid. 313/3 położonej we wsi Chylice gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 23:34:48, wprowadzający: Anna Małkowska
 

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że Urząd Gminy w Jaktorowie w dniu 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) będzie nieczynny.

Odbiór za święto przypadające w sobotę tj. za 15.08.2020 r. (zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy).

 

W ó j t  G m i n y

/-/ Maciej Śliwerski

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 10:38:09 Informację zaktualizowano 2020-08-13 10:39:11, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WA.ZUZ.5.4210.197m.2020.AG


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zabudowę rowu przydrożnego rurociągiem na działce o nr ew. 299, obręb Chylice Kolonia, gmina Jaktorów, powiat grodziskim.

Treść pisma

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-12 14:33:17, wprowadzający: Anna Małkowska
 

ROŚ.615.05.2020

Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych z dnia 11.08.2020

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 14:17:57 Informację zaktualizowano 2020-08-11 14:18:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.43.2019


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie podjęcia uchwały nr XXVII/174/2020 przez Radę Gminy Jaktorów na sesji w dniu 3 sierpnia 2020 r. dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północno - zachodnią granicą działek nr ewid. 168/18, 168/12, ulicą 3 Maja, południowo - wschodnią granicą działek nr ewid. 145/11, 145/10, 145/9, 145/4, fragmentem rowu oznaczonego nr ewid. 146/1, południowo - wschodnią granicą działki nr ewid. 147/2 oraz ul. Topolową.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 16:12:47, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WAB.6740.1042.2020


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1200/20 z dnia 10.08.2020r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km. 0+000,00 do km. 0+ 998,35 w miejscowości Chyliczki, oraz Chylice gm. Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 11:19:24 Informację zaktualizowano 2020-08-10 11:19:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WAB.6740.1121.2020


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10.07.2020r. na wniosek Inwestora — zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „rozbudowie drogi gminnej ul. Leśna w m. Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytnia w m. Henryszew i Grądy gm. Jaktorów”.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 15:09:28 Informację zaktualizowano 2020-08-06 15:09:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WAB.6740.864.2020 - OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO

Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1132/20 z dnia 30.07.2020r.  w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi powiatowej nr 4701W w zakresie wykonania chodnika wzdłuż ulicy Topolowej od km 3+459,85 do km 3+705,15 w Henryszewie oraz Międzyborowie, gmina Jaktorów”

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-01 14:49:22 Informację zaktualizowano 2020-08-01 14:52:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ROŚ.6220.6.2020


Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej - ul. Chełmońskiego we wsi Budy-Grzybek, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-29 16:09:31, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WA.ZUZ.5.421.511.2019.JS


Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 1 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji udzielającej Wójtowi Gminy Jaktorów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę, likwidację urządzeń wodnych odwadniających pas drogi publicznej wzdłuż ulicy Polockiego w miejscowości Budy Grzybek, gmina Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-13 18:07:18, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WAB.6740.1042.2020


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29.06.2020r. na wniosek Inwestora — zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylice gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną”.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 15:37:42 Informację zaktualizowano 2020-07-10 15:38:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WOOŚ.420.7.2020.AZi.9


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o nałożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania prędkości do 250 km/h"

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 13:28:40, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WA.ZUZ.5.4210.40m.2020.AR


Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne związane z wykonaniem przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa drogi gminnej ulica Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ulica Żytnia w miejscowości Henryszew i Grądy w Gminie Jaktorów powiat grodziski".

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 17:16:13, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Ogłoszenie o opracowywaniu „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów” oraz informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu.

Treść ogłoszenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 15:04:03 Informację zaktualizowano 2020-07-07 15:04:33, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" do dnia 17 lipca 2020 r.

Treść ogłoszenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 14:21:50, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WA.ZUZ.5.4210.1.103.2020.KP


Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów — postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Głęboka Struga wodociągiem, w km 7+800 oraz 8+100 km jej biegu miejscowości Stare Budy, gmina Jaktorów, pow. grodziski, woj. mazowieckie.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 16:03:42 Informację zaktualizowano 2020-07-01 16:04:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WAB.6740.864.2020


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "rozbudowie drogi powiatowej nr 4701W w zakresie wykonania chodnika wzdłuż ulicy Topolowej od km 3+459,85 do km 3+705,15 w Henryszewie oraz Międzyborowie, gmina Jaktorów."

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 15:34:55, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WOOŚ.420.7.200.AZi.5


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h ".

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 12:28:40, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WA.ZUZ.5.4210.1.76.2020.KP


Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji WA.ZUZ.5.4210.1.76.2020.KP z dnia 8 czerwca 2020 r. udzielającej Wójtowi Gminy Jaktorów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji rozbudowy ulicy Jagiełły w msc. Chylice i Chyliczki, gm. Jaktorów oraz usługę wodną w postaci odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych inwestycji za pomocą projektowanych urządzeń do ziemi.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 17:09:21, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Postanowienie nr 246/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 16 czerwca 2020 r.  w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:17:52 Informację zaktualizowano 2020-06-17 14:18:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WA.ZUZ.5.4210.40m.2020.AR


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z wykonaniem przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa drogi gminnej - ulica Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ulica Żytnia w miejscowości Henryszew i Grądy w gminie Jaktorów powiat grodziski".

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 13:27:56, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Wójt Gminy Jaktorów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Treść informacji

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 16:33:17 Informację zaktualizowano 2020-06-16 16:37:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ROŚ.6220.5.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytniej w miejscowości Henryszew i Grądy, gm. Jaktorów".

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 17:09:18, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 12:48:53 Informację zaktualizowano 2020-06-15 12:49:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 16:57:05 Informację zaktualizowano 2020-06-12 17:09:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WA.ZUZ.5.421.1.511.2019.JS


Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Wójta Gminy Jaktorów, który został wniesiony przez pełnomocnika Pana Marcina Płużyńskiego, zam. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 13:58:02 Informację zaktualizowano 2020-06-10 13:58:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ROŚ.6220.5.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytniej w miejscowości Henryszew i Grądy, gm. Jaktorów".

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 16:01:01, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WA.ZUZ.5.4210.1.76.2020.KP


Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Wójta Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji rozbudowy ulicy Jagiełły w msc. Chylice i Chyliczki, gmina Jaktorów oraz usługę wodną w postaci odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych inwestycji

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 13:38:38 Informację zaktualizowano 2020-05-25 13:42:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ROŚ.6220.5.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o zebraniu dowodów i materiałów pozwalających na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytniej w miejscowości Henryszew i Grądy, gm. Jaktorów".

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 10:50:21, wprowadzający: Anna Małkowska
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 12:48:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-19 11:28:59 Informację zaktualizowano 2020-05-19 11:29:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WAB.6740.343.2020


Zawiadamienie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 557/20 z dnia 28.04.2020r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Okrężnej w m. Bieganów oraz Międzyborów gm. Jaktorów na odcinku od km. 0+037,30 do km. 0+786,70 w zakresie wykonania chodnika.

Treść zawiadomienia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 14:31:22 Informację zaktualizowano 2020-05-08 14:31:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WAB.6740.343.2020


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 557/20 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Okrężnej w m. Bieganów oraz Międzyborów gm. Jaktorów na odcinku od km. 0+037,30 do km. 0+786,70 w zakresie wykonania chodnika.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 16:15:34 Informację zaktualizowano 2020-05-05 16:16:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.38.2017


Obwieszczenie w sprawie podjęcia uchwały nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Jaktorów z dn. 23.04.2020 r.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 15:06:19 Informację zaktualizowano 2020-05-05 15:08:05, wprowadzający: Anna Małkowska
 

ROŚ.6220.6.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 d0 km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki".

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-27 11:32:15, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.18.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach położonych we wsi Chylice gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 14:46:00, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WAB.6740.343.2020


Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Okrężnej w m. Bieganów oraz Międzyborów gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 12:32:23 Informację zaktualizowano 2020-03-13 12:37:55, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.14.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 38/3 (ul. Władysława Jagiełły), 62, 69, 61/1, 63/4, 72/11, 511/9, 511/11 położonych we wsi Chylice gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 13:40:33 Informację zaktualizowano 2020-02-13 13:41:44, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6733.8.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 389/4, 351/9 (ul. Ogrodowa), 392/2, 351/3, 351/6, położonych we wsi Chylice gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 16:15:01 Informację zaktualizowano 2020-02-11 16:15:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.38.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 11:20:44 Informację zaktualizowano 2020-02-11 11:24:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.45.2019


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Chylice, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-10 17:26:38 Informację zaktualizowano 2020-02-10 17:27:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-23 15:50:54 Informację zaktualizowano 2020-01-23 15:56:26, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6721.43.2019


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Henryszew.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-22 16:18:46 Informację zaktualizowano 2020-01-22 16:19:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku