Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2020 r. strona główna 

2020 r.
 

Uchwała Nr XXXII/232/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-16 15:48:07, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXII/231/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczący Gminy Żyrardów oraz Gminy Jaktorów na lata 2021-2030

Treść uchwały

Załącznik do uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-16 15:45:03, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Budżetowa na rok 2021 Nr XXXII/230/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020 roku

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-08 13:58:41, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXII/229/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 11:33:36, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXII/228/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 11:30:06, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXII/227/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-30 10:41:06 Informację zaktualizowano 2020-12-30 10:45:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXII/226/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 11:15:06, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXII/225/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-16 15:40:21, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXII/224/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-16 15:35:18, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXI/223/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść uchwały

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:23:49 Informację zaktualizowano 2020-12-02 19:19:16, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/222/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:23:37 Informację zaktualizowano 2020-12-02 19:15:48, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/221/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:23:26 Informację zaktualizowano 2020-12-02 19:14:25, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/220/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:23:11 Informację zaktualizowano 2020-12-02 19:12:10, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/219/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:23:01 Informację zaktualizowano 2020-12-02 19:09:51, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/218/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Czarnego Bzu”.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:22:51 Informację zaktualizowano 2020-12-02 19:07:48, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/217/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Aleja Brzóz”.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:22:41 Informację zaktualizowano 2020-12-02 19:05:40, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/216/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Małego Powstańca”.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:22:29 Informację zaktualizowano 2020-12-02 19:03:25, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/215/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Malownicza”.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:22:19 Informację zaktualizowano 2020-12-02 19:01:07, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/214/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Łąkowa”.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:22:08 Informację zaktualizowano 2020-12-02 18:56:21, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/213/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Rusałki”.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:21:56 Informację zaktualizowano 2020-12-02 18:54:09, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/212/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Krokusowa”.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:21:45 Informację zaktualizowano 2020-12-02 18:51:45, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/211/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze „Anny Jagiellonki”.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:21:35 Informację zaktualizowano 2020-12-02 18:49:23, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/210/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze "Kopernika".

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:21:22 Informację zaktualizowano 2020-12-02 18:46:59, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/209/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-04 15:16:01, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXI/208/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:21:12 Informację zaktualizowano 2020-12-02 18:37:32, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwałą Nr XXXI/207/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/190/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia  3 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:21:01 Informację zaktualizowano 2020-12-02 18:35:42, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/206/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Miasta Żyrardowa, Gminy Jaktorów oraz Gminy Radziejowice przy realizacji zadnia polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:20:51 Informację zaktualizowano 2020-12-02 18:32:49, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXXI/205/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 11:11:27, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXI/204/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorow

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 10:59:59, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXI/203/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 10:44:34, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXI/202/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027

Treść uchwały

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 18:19:39 Informację zaktualizowano 2020-12-02 18:26:30, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr XXX/201/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 16:11:27, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXX/200/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2020r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 10:40:39, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXVIII/198/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 07:29:48, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVIII/197/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie  przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Jaktorów

Treść uchwały

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaktorów (PONE)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 07:27:41, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVIII/196/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie  nieruchomości.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 13:53:32, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVIII/195/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 13:51:58, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVIII/194/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 07:24:59, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVIII/193/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 10:32:36, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 10:24:43, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXVII/191/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia  3 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 15:24:32, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr  XXVII/190/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 15:21:52, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/189/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia  2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jaktorów, w roku szkolnym 2020/2021

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 15:17:38, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/188/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 15:15:41, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/187/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 15:14:03, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/186/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 15:12:28, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/185/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 15:10:24, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/184/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 15:08:58, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 15:05:31, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/182/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 15:03:22, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/181/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 14:59:36, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 14:58:14, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/179/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 14:56:44, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 14:54:34, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/177/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 14:53:25, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 14:52:07 Informację zaktualizowano 2020-08-07 14:53:07, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 14:48:06 Informację zaktualizowano 2020-08-07 14:50:08, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Treść uchwały

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 14:42:32, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 08:41:08, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXV/172/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 15:48:07, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXV/171/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 15:45:28, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXV/170/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 15:42:18, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXV/169/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 15:39:43, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXV/168/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 15:35:56, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXV/167/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 15:31:01, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 15:02:31, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIV/165/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 15:01:33, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 15:00:30, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 15:26:47, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Jaktorów  z dnia 23 kwietnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 15:19:53, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIV/161/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia  23 kwietnia  2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 15:14:44, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 14:58:21, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Jaktorów dotyczącego projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 13:39:28, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIII/158/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie funduszu sołeckiego.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 13:36:02, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2020 rok.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 13:29:29 Informację zaktualizowano 2020-03-10 13:29:41, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/343/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 13:27:18, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie  nieruchomości.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 13:25:07, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIII/154/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie  nieruchomości.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 13:23:42, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 13:21:50, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

Treść uchwały

Uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 15:10:41, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 13:19:42 Informację zaktualizowano 2020-03-10 13:21:34, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 13:17:39, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia  9 marca  2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 16:27:59, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Jaktorów  z dnia 9 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 16:35:19, wprowadzający: Anna Małkowska
 

 Uchwała Nr XXI/147/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 16:08:37 Informację zaktualizowano 2020-04-20 16:33:56, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

Uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 16:06:58 Informację zaktualizowano 2020-01-28 16:07:54, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 16:05:32 Informację zaktualizowano 2020-01-28 16:06:20, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 16:04:24 Informację zaktualizowano 2020-01-28 16:05:03, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 16:00:15 Informację zaktualizowano 2020-01-28 16:03:19, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 15:56:40 Informację zaktualizowano 2020-03-10 15:05:57, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 15:10:14, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 15:00:39, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr XXI/139/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść uchwały

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 15:52:28 Informację zaktualizowano 2020-01-28 15:55:03, wprowadzający: Anna Małkowska
wersja do druku