Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
- 2021 r.
- 2020 r
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r
- 2016 r. / 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o przetargu > 2020 r strona główna 

2020 r
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.19.2020


Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 – obsługującej wodociąg wiejski Gminy Jaktorów

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Siwz - projekt geologiczny

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 13:51:54 Informację zaktualizowano 2020-12-28 13:53:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSP.SP.321.4.2020


Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w latach 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Odpowiedzi na pytania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-18 17:40:47 Informację zaktualizowano 2020-12-18 17:42:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZS-P.SP.321.12.2020


„Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w 2021 roku, w dniach w których pracuje przedszkole”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Odpowiedzi na pytania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-18 17:04:26 Informację zaktualizowano 2020-12-18 17:11:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.18.2020


Budowa spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociągową Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przejściem pod torami linii kolejowej CMK w Bieganowie.


Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Poniższe pliki spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki do jednego folderu, a następnie rozpakować pierwszą z nich.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Projekty budowlane, Specyfikacje techniczna, Przedmiary robót 1/6


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Projekty budowlane, Specyfikacje techniczna, Przedmiary robót 2/6


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Projekty budowlane, Specyfikacje techniczna, Przedmiary robót 3/6


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Projekty budowlane, Specyfikacje techniczna, Przedmiary robót 4/6


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Projekty budowlane, Specyfikacje techniczna, Przedmiary robót 5/6


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Projekty budowlane, Specyfikacje techniczna, Przedmiary robót 6/6

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-18 15:38:00 Informację zaktualizowano 2020-12-18 21:05:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.16.2020

Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 16:16:31 Informację zaktualizowano 2020-12-04 16:17:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZS-P.SP.321.10.2020


Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w latach 2021 - 2022, w dniach w których pracuje przedszkole

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - wykaz narzędzi

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 14:08:00 Informację zaktualizowano 2020-12-02 14:18:05, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSP.SP.321.3.2020


Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w latach 2021 - 2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - wykaz narzędzi

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 14:07:49 Informację zaktualizowano 2020-12-02 14:13:44, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.15.2020


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy  Jaktorów  oraz  podległych  siedzib i obiektów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zmodyfikowany zał. nr. 1 do SIWZ

Odpowiedzi na SIWZ cz. II

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-19 15:56:05 Informację zaktualizowano 2020-11-19 15:56:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.14.2020


Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-18 15:51:25 Informację zaktualizowano 2020-11-18 16:03:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OA.2630.4.2020


Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przedyłek pocztowych do każdego miejsca w kraju i za granicą.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty

Przedmiot zamówienia

Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

zmodyfikowany załącznik Nr 2

zmodyfikowany załącznik Nr 3

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-03 16:12:07 Informację zaktualizowano 2020-11-03 16:16:26, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.13.2020


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.


Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Klucz publiczny do zaszyfrowania ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-15 14:09:16, wprowadzający: Anna Małkowska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.12.2020


Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami na drogach, których zarządcą jest Wójt Gminy Jaktorów.


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami - 2a -Projekt stałej organizacji ruchu

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-21 23:13:13 Informację zaktualizowano 2020-08-21 23:30:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.11.2020


Dostawa i zainstalowanie monitorów multimedialnych do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie.


Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 17:37:12, wprowadzający: Anna Małkowska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.10.2020


Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - etap II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.


Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-15 15:42:50, wprowadzający: Anna Małkowska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.9.2020


Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów – etap II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.


Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 15:21:42 Informację zaktualizowano 2020-06-30 15:22:44, wprowadzający: Anna Małkowska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2020


Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego i multimedialnego do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie.


Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania I części zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla II części zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2 MODYFIKACJA

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ 2

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 20:55:10 Informację zaktualizowano 2020-05-28 20:56:37, wprowadzający: Anna Małkowska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.7.2020


Zakup wyposażenia do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie.


Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 15:56:57 Informację zaktualizowano 2020-04-09 15:59:38, wprowadzający: Anna Małkowska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2020


Projektowanie i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.


Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 3/3

Odpowiedzi do Wykonawców

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-02 14:58:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.5.2020

Projektowanie i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 2/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 3/4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 4/4

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi do Wykonawców

Zmodyfikowany SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 16:19:22 Informację zaktualizowano 2020-03-04 16:19:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2020


Przebudowa i rozbudowa ul. Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie.


Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1/2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 2/2

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2

Załącznik nr 6 do SIWZ - zmodyfikowany projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 14:29:52 Informację zaktualizowano 2020-03-10 14:11:02, wprowadzający: Anna Małkowska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2020

Projektowanie i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 3/3

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2

Zmodyfikowany SIWZ i załączniki

Załącznik nr 6 do SIWZ - zmodyfikowany projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-10 14:37:17 Informację zaktualizowano 2020-02-10 14:54:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2020


Przebudowa i rozbudowa ul. Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie.


Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 14:55:42 Informację zaktualizowano 2020-02-06 10:42:26, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.1.2020


Projektowanie i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.


 

Ogłosznie o zamówieniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 14:09:51 Informację zaktualizowano 2020-02-06 10:45:16, wprowadzający: Maciej Kowalski

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku