Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konsultacje Społeczne > 2020 r. strona główna 

2020 r.
 

Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Jaktorów w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Załączniki


 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-27 15:23:57 Informację zaktualizowano 2020-10-27 15:26:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Sprawozdanie z ponownego przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaktorów

Treść sprawozdania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 19:07:40, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr  43/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami powtórnych konsultacji społecznych projektu  „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów”

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 15:34:49, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaktorów.

Treść sprawozdania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 14:29:08, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" do dnia 17 lipca 2020 r.

Projekt programu

Załączniki

Sprawozdanie z konsultacji

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 14:03:35 Informację zaktualizowano 2020-11-06 10:51:40, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 maja 2020roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 14:08:07 Informację zaktualizowano 2020-06-05 12:36:21, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr. 11/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Jaktorów"


Treść zarządzenia


Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-05 08:56:26 Informację zaktualizowano 2020-03-05 08:57:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie ochrony zwierząt, projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2020 r”.

Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie G

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2020 r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2020 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2020 r. - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:58:22 Informację zaktualizowano 2020-01-31 15:03:34, wprowadzający: Anna Małkowska
wersja do druku