Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
° Obwieszczenia
- 2021 r.
- 2020 r
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r
- 2014 r
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r
- 2009 r
- 2008 r
° Karty informacyjne
° Informacje o środowisku i jego ochronie
° Ocena jakości wody
° Analizy ze stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jaktorów
° Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
° Łowiectwo
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Środowiska > Obwieszczenia > 2020 r strona główna 

2020 r
 

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych z budżetu Gminy Jaktorów.


Wójt Gminy Jaktorów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała Nr LI/381/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 roku. Wysokość dotacji celowej na pomoc dla spółek wodnych zapisanej w uchwale budżetowej na rok 2020 ( nr XX/132/2019 z dn. 30.12.2019 r.) wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).


Termin składania wniosków: do dnia 14 października 2020 roku, do godz. 15.00.

Uchwała nr LI/381/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Wzór wniosku o udzielenie dotacji – zał. nr 1 do ww Uchwały

Wzór sprawozdania z realizacji zadania – zał. nr 2 do ww Uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 14:42:24 Informację zaktualizowano 2020-10-09 14:49:45, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

ROŚ.6220.13.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Okrężnej w miejscowości Bieganów oraz Międzyborów, gmina Jaktorów".

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-22 13:49:27, wprowadzający: Anna Małkowska
 

ROŚ.6220.6.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515 W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 14:55:35, wprowadzający: Anna Małkowska
 

ROŚ.6220.6.2020


Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej - ul. Chełmońskiego we wsi Budy-Grzybek, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-29 16:11:14, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WOOŚ.420.7.2020.AZi.9


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o nałożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania prędkości do 250 km/h"

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 13:30:28, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WOOŚ.420.7.200.AZi.5


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h ".

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 14:03:55, wprowadzający: Anna Małkowska
 

ROŚ.6220.5.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytniej w miejscowości Henryszew i Grądy, gm. Jaktorów".

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 17:12:08 Informację zaktualizowano 2020-06-15 17:17:17, wprowadzający: Anna Małkowska
 

ROŚ.6220.5.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytniej w miejscowości Henryszew i Grądy, gm. Jaktorów".

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 16:03:02, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WA.ZUZ.5.423.1.2.2020.PR


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Jaktorów, w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-08 14:27:50, wprowadzający: Anna Małkowska
 

WOOŚ.420.7.2020.AZi


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-08 13:40:20 Informację zaktualizowano 2020-04-08 13:40:47, wprowadzający: Anna Małkowska
 

ROŚ.6220.5.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 18:13:47 Informację zaktualizowano 2020-03-24 18:14:14, wprowadzający: Anna Małkowska
 

ROŚ.6220.4.2020


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-05 15:15:58 Informację zaktualizowano 2020-03-05 15:16:20, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r .  2009 r .  2008 r . 
wersja do druku