Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
° Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023r.
° Przedterminowe wybory Wójta Gminy Jaktorów
° Wybory Ławników Sądowych 2023
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ponowne głosowanie zarządzone na dzień 12 lipca 2020 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
° Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaktorów 2017 r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaktorów 2016 r.
° Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
° Referendum Ogólnokrajowe 2015
° Wybory Ławników Sądowych 2015
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Referendum Gminne 2014
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory Ławników Sądowych 2011
° Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 r.
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Prezydenckie 2010
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY I REFERENDA > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. strona główna 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
 

Postanowienie nr 93/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 16:41:22 Informację zaktualizowano 2020-04-22 16:42:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 11:15:56 Informację zaktualizowano 2020-04-22 11:16:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 14:49:23 Informację zaktualizowano 2020-04-17 14:49:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych


 

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-14 15:53:27 Informację zaktualizowano 2020-04-14 15:55:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 15:23:33 Informację zaktualizowano 2020-04-09 15:23:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Komunikat wyborczy dot. zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W celu umożliwienia komitetom wyborczym dokonanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w warunkach ograniczonej pracy z uwagi na ogłoszony stan epidemii wirusa SARS-CoV-2, Urząd Gminy w Jaktorowie informuje, że zgłoszenia kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Jaktorów do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 roku, należy dokonać najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku (piątek) do godz. 15.00 poprzez:

  • przesłanie w formie elektronicznej (skanów) – uwzględniając wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej zawarte w piśmie ZPOW-571-32/20 – na adres gmina@jaktorow.pl

  • przesłanie tradycyjną pocztą na adres Urząd Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33 z dopiskiem Wybory Prezydenta 2020 pamiętając o zachowaniu obowiązujących terminów. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu Gminy.

W razie pytań informacje udzielane będą pod numerem telefonu 46 855 21 88

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-08 15:15:07 Informację zaktualizowano 2020-04-08 15:17:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku