Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ponowne głosowanie zarządzone na dzień 12 lipca 2020 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
° Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaktorów 2017 r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaktorów 2016 r.
° Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.
° Referendum Ogólnokrajowe 2015
° Wybory Ławników Sądowych 2015
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Referendum Gminne 2014
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory Ławników Sądowych 2011
° Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 r.
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Prezydenckie 2010
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY I REFERENDA > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. strona główna 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
 

Wyniki pierwszego głosowania -> Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r. - Gmina Jaktorów


Frekwencja -> Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r. - Gmina Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-29 09:58:59 Informację zaktualizowano 2020-06-29 10:20:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

W dniu Wyborów - 28 czerwca 2020 r. Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają pracę w lokalach wyborczych od godziny 6.00.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 16:34:08 Informację zaktualizowano 2020-06-23 16:34:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Treść rozporządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 13:16:33 Informację zaktualizowano 2020-06-19 13:16:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 13:51:54 Informację zaktualizowano 2020-06-18 13:53:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr 164/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Treść uchwały


 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 13:56:07 Informację zaktualizowano 2020-06-18 13:58:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr 163/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 13:56:25 Informację zaktualizowano 2020-06-18 13:57:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Postanowienie nr 246/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 16 czerwca 2020 r.  w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:13:08 Informację zaktualizowano 2020-06-17 14:16:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 16:07:49 Informację zaktualizowano 2020-06-16 16:08:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Postanowienie nr 253/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Jaktorów

Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-20 15:29:25 Informację zaktualizowano 2020-06-20 15:31:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Postanowienie nr 223/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 14:26:15 Informację zaktualizowano 2020-06-16 14:27:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Informacja Wójta Gminy w Jaktorowie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie obwodów głosowania

Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 18:06:14 Informację zaktualizowano 2020-06-12 18:07:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych


Treść informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 17:05:14 Informację zaktualizowano 2020-06-12 22:21:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Komunikat wyborczy dot. zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W celu umożliwienia komitetom wyborczym dokonanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w warunkach ograniczonej pracy z uwagi na ogłoszony stan epidemii wirusa SARS-CoV-2, Urząd Gminy w Jaktorowie informuje, że zgłoszenia kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Jaktorów do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku, należy dokonać najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 roku (piątek) do godz. 15.00 poprzez:

  • przesłanie w formie elektronicznej (skanów) – na adres gmina@jaktorow.pl

  • przesłanie tradycyjną pocztą na adres Urząd Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33 z dopiskiem Wybory Prezydenta 2020 pamiętając o zachowaniu obowiązujących terminów. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu Gminy.

  • osobiście w punkcie obsługi klienta Urzędu Gminy w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 33

W razie pytań informacje udzielane będą pod numerem telefonu 46 855 21 88

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 13:49:16 Informację zaktualizowano 2020-06-12 17:04:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku