Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2021 r. strona główna 

2021 r.
 

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2021r.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-05 14:25:43, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 13:06:38, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupelniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 12:55:32, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-04 10:05:23, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 09:03:29 Informację zaktualizowano 2021-02-04 10:07:36, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 stycznia 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 09:19:28 Informację zaktualizowano 2021-02-04 10:08:00, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-04 15:36:43 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:01:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku