Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konsultacje Społeczne > 2021 r. strona główna 

2021 r.
 

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2021r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-21 14:37:11, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów "Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035"


Treść zarządzenia


Załączniki

Formularz konsultacyjny

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-25 13:37:58 Informację zaktualizowano 2021-08-25 13:59:38, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie ochrony zwierząt, projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2021 r”.

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2021r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2021r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-05 14:31:27, wprowadzający: Sylwia Kwas
wersja do druku