Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2021 r. strona główna 

2021 r.
 

Uchwała Nr XLV/342/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-01 10:01:39, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIV/341/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:51:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIV/340/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:50:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIV/339/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:49:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIV/338/2021 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:47:57 Informację zaktualizowano 2021-12-23 10:48:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIV/337/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:46:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIV/336/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021 r w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:44:44 Informację zaktualizowano 2021-12-23 10:45:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIV/335/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:43:28 Informację zaktualizowano 2021-12-23 10:44:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIV/334/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:41:29 Informację zaktualizowano 2021-12-23 10:43:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Budżetowa na rok 2022 Nr XLIV/333/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r.

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-10 16:35:57, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIV/331/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-01 10:21:59, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIV/329/2021 Rady Gminy jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r. zniemiająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-03 14:03:26 Informację zaktualizowano 2022-01-03 14:04:20, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIV/328/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035”

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:39:23 Informację zaktualizowano 2021-12-23 10:41:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIII/327/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść uchwały

Program współpracy

Załącznik Nr 1 do programu

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:21:00 Informację zaktualizowano 2021-11-26 11:24:56, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/326/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnyxh zastępstworaz wyskość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Treść uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:17:05, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/325/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:12:31, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/324/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:10:28, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/323/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:06:49, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/322/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:52:01, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/321/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:50:45, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/320/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:49:22, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/319/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:48:01, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/318/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:46:42, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/317/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:04:44, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/316/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia Gminy Jaktorów do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

Treść uchwały

Załącznik Nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:02:25, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/315/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 11:00:19, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIII/314/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 14:11:58 Informację zaktualizowano 2021-12-15 14:13:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIII/313/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 10:53:57, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLII/312/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r.  w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-19 12:00:07, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLII/311/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r.  w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-19 11:59:00, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLII/310/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r.  w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-19 11:57:46, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLII/309/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r.  w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-19 11:56:20, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLII/308/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-19 11:48:15 Informację zaktualizowano 2021-10-19 11:49:36, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLII/307/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-19 11:54:12, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLII/306/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-19 11:44:24, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLII/305/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-19 10:36:46, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLII/304/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-19 10:33:58, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLII/303/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 14:17:00 Informację zaktualizowano 2021-12-15 14:18:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLI/302/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 września 2021r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-30 15:36:26, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 września 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 14:02:02 Informację zaktualizowano 2021-12-15 14:14:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XL/300/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 września 2021r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-01 09:45:46, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIX/299/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współpracy w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzanie ścieków

Treść uchwały

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-13 12:40:38 Informację zaktualizowano 2021-09-13 12:40:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXIX/297/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 sierpnia 2021r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-01 15:24:46, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVIII/296/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Jaktorów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza w roku 2021

Treść uchwały

Załącznik

Uchwała Nr 33.304.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 października 2021r.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-13 12:38:43 Informację zaktualizowano 2021-09-13 12:39:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVIII/295/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

Treść uzasadnienia

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-13 12:36:25 Informację zaktualizowano 2021-09-13 12:37:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVIII/294/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały

Treść uzasadnienia

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-13 12:34:03 Informację zaktualizowano 2021-09-13 12:34:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVIII/293/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jaktorów, w roku szkolnym 2021/2022

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-13 12:31:50 Informację zaktualizowano 2021-09-13 12:32:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVIII/292/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-04 13:22:06 Informację zaktualizowano 2021-08-04 13:22:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVIII/291/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-04 13:20:11 Informację zaktualizowano 2021-08-04 13:20:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XXXVII/290/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie udzialenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 15:31:56, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/289/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 15:30:11, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/288/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 15:28:31, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/250/2021 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do spporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sade Budy, gmina Jaktorów

Treść uchwały

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 15:26:52, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/286/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 15:24:24, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/285/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 15:23:17, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/284/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 15:22:06, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/283/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwał

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 15:20:54, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/282/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 15:19:50, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/281/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 15:18:40, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/280/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 15:17:14, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/279/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 15:12:51, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/278/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 13:49:25, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVII/277/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 13:35:58, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVI/276/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 13:32:19, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXVI/275/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 czerwca 2021r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktoów na rok 2021

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 13:25:17, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXV/274/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-14 12:29:57, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXV/273/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-10 11:45:33, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXV/272/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-10 11:39:07, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-10 11:37:05 Informację zaktualizowano 2021-05-10 11:41:53, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-17 17:06:48, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXV/269/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-17 17:01:37, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXV/268/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gm. Jaktorów

Treść uchwały

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-10 11:14:53, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/267/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie funduszu sołeckiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 15:13:53, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/266/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej dla regionu NUTS 2 - warszawskiego stołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 i zgłoszenia uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 15:11:13, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/265/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XXXII/224/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 15:06:54, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/264/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 15:02:28, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/263/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 15:01:05, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/262/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:59:23, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/261/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:56:59, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/260/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:55:28, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/259/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:54:09, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/258/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:52:26, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/257/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:50:57, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/256/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:49:32, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/255/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:47:21, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/254/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:45:00, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/253/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:43:01, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/252/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:41:19, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/251/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:39:21, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/250/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sade Budy, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-23 10:38:28, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/249/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-23 10:36:10, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/248/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Grodziskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:28:29, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jaktorów na lata 2021-2025

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:20:03, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/246/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie trybu  sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania na lata 2021-2025

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 14:16:27, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/245/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaktorów na lata 2021-2023

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 13:57:47, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/244/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 13:53:29, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/243/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 13:50:41, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/242/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2021 roku

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 13:47:40, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/241/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Powstanców w m. Jaktorów do kategorii dróg gminnych

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 13:27:50, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/240/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jaktorów w roku szkolnym 2020/2021

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 13:24:52 Informację zaktualizowano 2021-04-22 13:28:15, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/239/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Grodziskie Przewozy Autobusowe"

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 13:22:21, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/238/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Grodziskie Przewozy Autobusowe"

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 12:55:19 Informację zaktualizowano 2021-04-22 13:00:35, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/237/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na organizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 12:51:28, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/236/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-13 12:56:02, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIV/235/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-13 12:52:20, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIII/234/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-13 12:48:31, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XXXIII/233/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 stycznia 2021r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-13 12:20:55, wprowadzający: Sylwia Kwas
wersja do druku