Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2022 r. strona główna 

2022 r.
 

Uchwała Nr LXII/454/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść uchwały

Program współpracy

Załącznik Nr 1 do Programu

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 15:44:38, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LXI/451/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2022r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Jaktorów dotyczącego przedstawionego Planu Generalnego Lotniska - Port Solidarnośc na lata 2022 - 2060

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-28 12:44:34, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LXI/450/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-28 12:41:36, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LXI/449/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-28 12:39:38, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LX/447/2022 Rday Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2022r. w sprawie zmiany uchwały  Nr L/349/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-29 11:33:35, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LX/446/2022 Rady Gminy Jaktorow z dnia 19 września 2022r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-27 08:45:38, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIX/442/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 września 2022r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-27 08:42:33, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVIII/441/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 sierpnia 2022r. zmieniająca uchwałę nr L/349/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-26 14:39:47, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVIII/440/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 sieprnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa własności samodzielnego lokalu wraz z udziałem w nieruchomości

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-26 13:42:49, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVIII/438/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 sierpnia 2022r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 09:19:37, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVII/437/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/398/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-12 14:37:31, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVII/436/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-12 14:32:07, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVI/435/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-01 12:43:20, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVI/434/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-01 12:39:39, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVI/433/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-01 12:36:53, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVI/432/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-01 12:31:28, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVI/431/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-01 12:28:25, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVI/430/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-01 12:26:53, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVI/429/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-01 12:25:17, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVI/428/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-01 12:19:33, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVI/427/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie przejęcia przez Gminę Jaktorów od Powiatu Grodziskiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1515W

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-01 12:18:00, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVI/426/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jaktorów, w roku szkolnym 2022/2023

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-01 12:15:29, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LVI/424/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2022r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-26 13:37:03, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LV/423/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 13:20:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LV/422/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 13:18:30 Informację zaktualizowano 2022-07-01 13:19:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LV/421/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 13:17:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LV/420/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 13:15:14 Informację zaktualizowano 2022-07-01 13:15:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LV/419/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 13:08:02 Informację zaktualizowano 2022-07-01 13:09:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr LV/418/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów

Treść uchwały

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 13:13:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr LV/417/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów

Treść uchwały

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 13:11:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LV/416/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gmina Jaktorów

Treść uchwały

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 13:06:17 Informację zaktualizowano 2022-07-01 13:06:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LV/415/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 13:03:12 Informację zaktualizowano 2022-11-03 10:13:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LV/414/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 13:00:15 Informację zaktualizowano 2022-07-01 13:01:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LV/413/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 12:57:33 Informację zaktualizowano 2022-07-01 12:58:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LV/412/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 12:39:02 Informację zaktualizowano 2022-07-01 12:40:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LV/411/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-26 13:31:36, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIV/410/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 13:29:37, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIV/409/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 13:27:23, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIV/408/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść Uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 13:24:17, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIV/407/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 13:22:37, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIV/406/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 13:20:31, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIV/405/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Błotna oraz ul. Ostatniego Tura w m. Jaktorów do kategorii dróg gminnych

Treść uchwały

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 15:41:20, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIV/404/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/373/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2022 roku

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 13:13:32, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIV/403/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/320/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 13:10:12, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIV/402/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/202/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 13:05:53, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIV/401/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr X/68/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej uchwałą nr XV/104/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 13:01:37, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIV/400/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 12:58:37, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIV/398/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 09:03:53, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LIII/397/2022 Rady Gminy jaktorów z dnia 6 kwietnia 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-21 15:13:41, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/396/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 09:24:00, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/395/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 09:22:33, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/394/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 09:21:16, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/393/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 09:20:01, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/392/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 09:18:40, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/391/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 09:16:58, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/390/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 09:14:54, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/389/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 09:12:57, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/388/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 09:11:14, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/387/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia projektów symboli Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 09:09:31, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/386/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązania z radnym stosunku pracy

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 09:03:57, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/385/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z Budżetu Gminy Jaktorów na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 09:01:39, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/384/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 08:59:09, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/383/2022 Rada Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie funduszu sołeckiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 08:56:00, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LII/381/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-21 15:17:30, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/380/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 15:34:09, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/379/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 09:11:37, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/378/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 09:09:46, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/377/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 09:04:38, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/376/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 08:58:30, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/375/2022 Rady Gminy Jaktrów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 08:56:05, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/374/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XLIV/339/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 08:53:48, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/373/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2022 roku

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 08:49:32, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/372/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 08:46:26, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/371/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XXVII/177/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 08:38:50, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/370/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr V/19/90 z dnia 20 września 1990r. w sprawie ustalenia i zmian nazw ulic

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 08:36:27, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/369/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 08:34:16, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr LI/368/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 08:32:20, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/367/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-23 15:56:54, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/366/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-23 14:38:04, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/365/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-23 14:36:58, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/364/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-23 14:22:21, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/363/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-23 14:20:37, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/362/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów fragmentu wsi Chylice

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-14 14:47:56, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/361/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia10 lutego 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów fragmentu wsi Henryszew

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-14 14:41:35, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/360/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie miejscoweog planu zagospodarowania przestrzennego gminy jaktorów fragmentu wsi Bieganów

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-14 14:35:38, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/359/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów fragmentu wsi Budy Zosine

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-14 14:22:24, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/358/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-08 15:35:14, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/357/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-08 15:32:53, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/356/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XXVII/181/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-08 15:31:20, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/355/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-08 15:28:17, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/354/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-08 15:25:31, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/353/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmiany zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr V/19/90 z 20 września 1990r. w sprawie ustalenia i zmian nazw ulic

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-08 15:16:41, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/352/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-08 15:14:14, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/351/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-08 15:10:04, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/350/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-08 14:53:12, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/349/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-08 14:51:15, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/348/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-08 14:48:49, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr L/347/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 09:24:23, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLIX/346/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jaktorów do podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do zablokowania planów budowy węzła kolejowego na terenie Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-28 14:13:41, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLVII/345/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Jaktorów do konsultacji społecznych przy planowaniu przebiegów linii kolejowych na terenie Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-24 12:04:31, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLVII/344/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów, ustalenia jej składu osobowego oraz przedmiotu działania

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-24 11:51:28, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Uchwała Nr XLVI/343/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 stycznia 2022r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów, ustalenia jej składu osobowego oraz przedmiotu działania

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-11 13:21:04, wprowadzający: Sylwia Kwas
wersja do druku