Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
° Składy komisji Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady > Składy komisji Rady strona główna 

Składy komisji Rady
 
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą następujące osoby:
1)  Elżbieta Wyderka - Przewodnicząca
2)  Jan Stokowski
3)  Paweł Dyra

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą następujące osoby:
1)  Szymon Fatalski - Przewodniczący
2)  Adam Banaszek
3)  Elżbieta Wyderka

W skład Komisji Finansów wchodzą następujące osoby:
1)  Krystyna Ficner - Przewodnicząca
2)  Iwona Barańska
3)  Elżbieta Wyderka
4)  Mirosław Byczak
5)  Leszek Sierociński

W skład Komisji Spraw Społecznych, Oświaty wchodzą  następujące osoby:
1)  Iwona Barańska - Przewodnicząca
2)  Dawid Owczarek
3)  Krystyna Ficner
4)  Jerzy Ciacharowski
5)  Beata Kapuścińska

W skład Komisji Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa wchodzą następujące osoby:
1)  Andrzej Klimiuk - Przewodniczący
2)  Jan Stokowski
3)  Jerzy Ciacharowski
4)  Beata Kapuścińska
5)  Paweł Dyra

W skład Komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ekologii wchodzą następujące osoby:
1)  Dawid Owczarek - Przewodniczący
2)  Szymon Fatalski
3)  Andrzej Klimiuk
4)  Adam Banaszek
5)  Krzysztof Jarosz
 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 13:53:47 Informację zaktualizowano 2018-12-11 13:59:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku