Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2008 r. strona główna 

2008 r.
 
 Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:09:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:10:32 Informację zaktualizowano 2008-06-25 13:57:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 marca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:11:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 marca 2008 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:13:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 5 /2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 marca 2008r w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2007r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 Załącznik Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:15:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:22:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 kwietnia 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:23:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:24:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:25:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:27:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 16:23:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2008r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-10 11:15:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-08 15:17:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

Zarządzenie Nr 15 /2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2008r w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2008r

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 sierpnia 2008r w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 września 2008r w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 września 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Załączniki

Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2008r w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Jaktorów

Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 września 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-04 10:19:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2008r w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród samorządowych nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Jaktorów.

Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2008r w sprawie powołania komisji odbioru samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 listopdada 2008r w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2009.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2008r w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-21 08:48:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Jaktorów.

Załącznik

Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-29 16:15:01, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku