Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia, obwieszczenia > 2010 r. strona główna 

2010 r.
 

Obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 14:27:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-08 14:50:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 22-01-2010 r. - WAB. 7332-5/09

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 15:26:19 Informację zaktualizowano 2010-03-03 15:20:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dn. 3.03.2010 - GP.7328/K-170/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-03 15:21:19, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dn. 4.03.2010 - GP.7328/K-177/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 08:32:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Obwieszczenie z dn. 01.04.2010 - GP.7331/8/10
Data wprowadzenia informacji 2010-04-06 13:31:43 Informację zaktualizowano 2010-04-06 13:33:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dn. 16.04.2010 - GP.7322-24/1/ 10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-20 08:45:31, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dn. 16.04.2010 - GP.7322-25/1/ 10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-20 08:45:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2010 r. podające do wiadomości publicznej miejsca na obszarze Gminy Jaktorów przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-05 12:20:52 Informację zaktualizowano 2010-05-05 12:21:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dn. 6.05.2010 - GP.7328/K-499/10

Obwieszczenie z dn. 6.05.2010 - GP.7328/K-500/10

Obwieszczenie z dn. 10.05.2010 - GP.7328/K-503/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 12:53:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2010r. podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-14 12:11:28 Informację zaktualizowano 2010-05-14 12:11:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 maja 2010r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 10:13:41 Informację zaktualizowano 2010-06-02 10:13:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2010r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-11 12:45:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dn. 13.07.2010 - GP.7328/K-643/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 10:00:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 16.07.2010 - GP.7328/K-656/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:52:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 02.08.2010 - GP.7328/K-702/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 13:42:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 06.08.2010 - GP.7322-23/43/ 10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-10 08:27:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 20.08.2010 - GP.7331/94/10

Obwieszczenie z dn. 20.08.2010 - GP.7331/116/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-25 11:12:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 30.08.2010 - GP.7331/114/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-01 14:48:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 11.10.2010 - GP.7331/132/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 15:16:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 2.11.2010 - GP.7322-23/46/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 14:03:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 4.11.2010 - GP.7322-24/45/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-08 10:40:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 18.11.2010 - GP.7331/147/10

Obwieszczenie z dn. 18.11.2010 - GP.7331/148/10

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 10:03:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 14:28:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2010r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-08 14:34:09 Informację zaktualizowano 2010-01-08 14:50:14, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Wynik konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2010r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 13:17:48, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15.02.2010

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-15 17:44:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Ogłoszenie z dnia 23.04.2010 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Jaktorów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 14:51:17, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.05.2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-21 10:05:07 Informację zaktualizowano 2010-05-21 10:05:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.05.2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-21 10:08:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.05.2010r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 12:43:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Ogłoszenie z dn. 28 czerwca 2010r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Międzyborów.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 10:13:36 Informację zaktualizowano 2010-06-29 10:15:06, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku